Prowadzenie rejestrów VAT

Prowadzenie rejestrów VAT - kompleksowe wsparcie dla Twojego przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług zobowiązani są do prowadzenia rejestrów VAT. Są one niezbędne do rozliczenia podatku. Według nomenklatury prawa nie każda transakcja związana z zakupem materiałów, towarów lub usług musi być jednak uwzględniona w ewidencji. Warto więc skorzystać z profesjonalnego wsparcia naszej Kancelarii, która zajmuje się prowadzeniem ewidencji VAT.

Rejestr sprzedaży i zakupów VAT - obowiązek czynnego podatnika VAT

Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do prowadzenia dwóch ewidencji:

 • Rejestr sprzedaży VAT
 • Rejestr zakupu VAT.

Obowiązku tego nie muszą spełniać jedynie podatnicy zwolnieni z VAT oraz firmy wykonujące prace zwolnione z podatku od towarów i usług.

Co powinien zawierać rejestr VAT?

W prowadzonych przez przedsiębiorstwo rejestrach VAT powinny znaleźć się:

 • kwoty, od których przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku,
 • kwoty, które nie dają prawa do obniżenia podatku,
 • dane umożliwiające określenie przedmiotu i podstawy opodatkowania,
 • kwota należnego podatku,
 • kwoty naliczonego podatku, które obniżają kwotę należnego podatku oraz kwotę podatku, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego lub podlegającą zwrotowi przez US,
 • pozostałe dane niezbędne do identyfikacji zawieranych transakcji, np. numer, dzięki któremu kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Do czego są potrzebne rejestry VAT?

Prowadzenie rejestrów VAT przez przedsiębiorców jest niezbędne do rozliczenia podatku od towarów i usług. Prawidłowo wypełniona ewidencja VAT stanowi podstawę do późniejszego sporządzenia deklaracji VAT-7/Vat-7K. W związku z tym wszyscy czynni podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczyć naliczony podatek VAT i prowadzą sprzedaż opodatkowaną, zobowiązani są do prowadzenia rejestrów. W zapisach udokumentowane są wszystkie faktury zakupowe, które stanowią podstawę do odliczenia od podatku.

Czego nie trzeba wpisywać do rejestrów sprzedaży i zakupów VAT?

Według literatury prawa istnieją zakupy, których nie trzeba ewidencjonować w rejestrze sprzedaży i zakupów VAT. Wśród nich można pominąć zakupy związane z:

 • czynnościami zwolnionymi z podatku od towarów i usług,
 • czynnościami, których nie można odliczyć od podatku naliczonego,
 • czynnościami nieopodatkowanymi.

W związku z tym, jeśli przedsiębiorstwo zakupi towary, które nie uprawniają do odliczenia VAT lub które nie podlegają opodatkowaniu VAT, to nie jest zobowiązane do ewidencjonowania ich w rejestrze. Fakt ten związany jest z brakiem realnego wpływu tego typu wydatków na rozliczenie oraz wysokość należnego podatku VAT. Co istotne, zapisanie takich zakupów w odrębnych rubrykach rejestru VAT nie stanowi błędu.

Ewidencja VAT – kto jest zobowiązany ją prowadzić?

Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT przez podmioty zaliczane do czynnych płatników VAT jest oczywisty. Sprawa komplikuje się jednak w przypadku podmiotów, które w oparciu o art. 11 ustawy VAT korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Są to podmioty, których wartość sprzedaży w danym roku podatkowym nie przekroczyła 200 tys. zł. Pamiętajmy, że choć nie muszą one odprowadzać podatku, nadal ciąży na nich obowiązek prowadzenia ewidencji podatku VAT, gdyż na jej podstawie możliwe jest ustalenie momentu ewentualnego przekroczenia wspomnianej kwoty sprzedaży i powstania obowiązku odprowadzania podatku VAT. Ewidencjonowanie podatku VAT nie jest jednak wymagane w odniesieniu do podmiotów korzystających ze zwolnienia przedmiotowego. Wynika to z tego, że zwolnieniem objęte są wówczas konkretne czynności lub towary, natomiast wielkość obrotu nie ma znaczenia.

Rejestr zakupów VAT – jak prowadzić?

Nie istnieje jeden wzór rejestru zakupów VAT, którego należy się trzymać. Każdy podatnik może więc samodzielnie określić jego formę, ale trzeba pamiętać przy tym, aby gwarantowała ona możliwość prawidłowego ustalenia wartości podatku VAT. Z reguły zapisy w rejestrze zakupów dokonywane są w formie tabelarycznej, gdyż sprzyja ona uporządkowaniu poszczególnych transakcji i jasnemu zobrazowaniu wszystkich danych. Nie jest to jednak wymóg. Najważniejsze, by w ewidencji VAT zakupu znalazły się takie informacje jak:

 • data wystawienia i wpływu faktury,
 • numer faktury,
 • nazwa, adres i NIP sprzedawcy,
 • wartość zakupu brutto i netto,
 • kwota podatku naliczonego,
 • wartość zakupów niepodlegających opodatkowaniu.

Podstawę do prowadzenia rejestru zakupów VAT mogą stanowić takie dokumenty jak faktury VAT, VAT RR, faktury zaliczkowe, VAT marża, dokumenty celne i inne, zawierające niezbędne dane.

Rejestr sprzedaży VAT – to musisz wiedzieć

Rejestr VAT sprzedaży, podobnie jak ten dotyczący zakupu, prowadzony jest w oparciu o faktury VAT, VAT marża, VAT RR i faktury zaliczkowe, a także okresowe raporty z kas fiskalnych. Przepisy dopuszczają, aby w wyjątkowych sytuacjach podstawę stanowiły także paragony. Prowadzenie rejestrów VAT dotyczących sprzedaży również może odbywać się w dowolnej formie, byleby zawierała ona wszystkie niezbędne informacje i umożliwiała wyliczenie kwoty podatku VAT. Problematyczną kwestią może być prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży dla faktur VAT marża, gdyż podstawę opodatkowania stanowi wówczas nie cała wartość transakcji, a jedynie marża naliczona przez sprzedającego. Specjaliści dostępni w naszej kancelarii z przyjemnością wyjaśnią zasady ewidencjonowania tego typu faktur na konkretnych przykładach.

Ewidencja podatku VAT – co musi zawierać?

Wyróżnia się dwa rodzaje rejestrów VAT: ewidencję pełną i uproszczoną. Pierwsza z nich obligatoryjnie powinna być prowadzona przez wszystkie podmioty będące czynnymi podatnikami VAT, natomiast druga może być stosowana przez podmioty korzystające z podmiotowego zwolnienia z VAT. Co istotne, przepisy nie narzucają szablonu, według którego należy prowadzić ewidencję uproszczoną, a jedynie dane, jakie muszą być w niej zawarte, co zapewnia podatnikom możliwość ustalenia własnych, najwygodniejszych dla nich zasad ewidencjonowania. Należy jednak przestrzegać tego, aby rejestr sprzedaży VAT prowadzony był w takim przypadku za każdy dzień.

Prowadzenie ewidencji VAT – poznaj nasze usługi

Jak prowadzić rejestr zakupów VAT, aby spełniał wymagania stawiane dla tego typu ewidencji? Kiedy konieczne jest prowadzenie rejestru sprzedaży? W kancelarii Pietkun uzyskasz odpowiedzi na wszelkie pytania, dzięki czemu samodzielne prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT będzie ułatwione, a także w pełni poprawne. Możesz też całkowicie powierzyć nam zadanie związane z ewidencjonowaniem podatku VAT, a wszelkie niezbędne do tego dokumenty przesyłać drogą elektroniczną. Dzięki temu zyskasz czas na sprawy kluczowe dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły współpracy.

Profesjonalna pomoc w prowadzeniu rejestrów VAT w Poznaniu

Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT zwłaszcza na początku prowadzenia własnej działalności gospodarczej może stanowić duży problem. Warto więc zgłosić się po merytoryczne wsparcie naszej Kancelarii Rachunkowej. Nasi specjaliści już od wielu lat pomagają Klientom w prowadzeniu ewidencji VAT, a także wspierają przedsiębiorców w prawidłowych rozliczeniach z Urzędem Skarbowym. Skorzystanie z zewnętrznej, profesjonalnej pomocy to najlepszy sposób na optymalizację podatkową oraz uniknięcie ewentualnych problemów związanych z nieprzestrzeganiem terminów lub nieprawidłowymi danymi w prowadzonych rejestrach.

Nasza Kancelaria działa na terenie Poznania, jednak jesteśmy również otwarci na współpracę zdalną. Skorzystaj z wiedzy i pomocy naszych ekspertów i nie trać swojego cennego czasu na samodzielne prowadzenie rejestrów VAT.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00