Doradztwo przy przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Doradztwo przy przyjęciu lub odrzuceniu spadku - profesjonalna pomoc w sprawach spadkowych

Śmierć bliskiej osoby to trudne doświadczenie. Niestety w okresie żałoby należy zmierzyć się nie tylko ze swoimi emocjami, ale również sprawami spadkowymi. Do wyboru są dwie drogi – możemy zdecydować się na przyjęcie spadku lub jego odrzucenie. Niestety bardzo często istnieje ryzyko, że razem ze spadkiem przejmiemy również długi osoby zmarłej. Warto więc skorzystać ze specjalistycznego wsparcia prawnika, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie. Nasza Kancelaria oferuje doradztwo przy przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Przyjęcie spadku - jak można to zrobić?

Odrzucenie spadku to rozwiązanie zdecydowanie rzadziej wybierane przez potencjalnych spadkobierców. Nasi Klienci częściej decydują się na jego przejęcie. Jako osoba, której należy się spadek mamy do wyboru następujące rozwiązania:

  • przyjęcie spadku wprost – oznacza przejęcie wszystkiego, co posiadał spadkodawca łącznie z aktywami i pasywami, czyli jego długami,
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – dotyczy spadku do wartości aktywów,
  • odmowa przyjęcia spadku.

Zgodnie z obowiązującym prawem ustawodawca zadbał o zabezpieczenie interesów spadkobierców. W efekcie brak decyzji o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu w terminie wskazanych przepisami, powoduje automatyczne przyjęcie spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Zasada ta obejmuje wszystkich spadkobierców – nie tylko osoby małoletnie i niepełnosprawne, jak bywało jeszcze do niedawna. Pomoc w sprawach spadkowych naszej Kancelarii umożliwi Ci wybór najlepszego rozwiązania dopasowanego do indywidualnej sytuacji Klienta.

Odrzucenie spadku i jego skutki

Zdarza się, że odrzucenie spadku jest dla spadkobiercy zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem niż jego przyjęcie. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy w skład spadku wchodzą w przeważającej części długi. Zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego spadkobierca, który zdecyduje się na odrzucenie spadku, jest wyłączony z dziedziczenia. Dzięki temu nie jest brany pod uwagę podczas otwarcia spadku. W efekcie nasi Klienci mają możliwość uniknięcia odpowiedzialności związanej z długami spadkodawcy. Warto jednak pamiętać, że odrzucenie spadku wiąże się również z całkowitą rezygnacją z praw do pozostawionego majątku.

Dodatkowo prawne skutki odrzucenia spadku mogą kształtować się inaczej w zależności od faktu, czy osoba, która odrzuciła spadek, legitymuje się ustawowym lub testamentowym prawem do spadku. Sytuacja wygląda też inaczej, kiedy dochodzi do odrzucenia udziału spadkowego, które przysługuje spadkobiercy z tytułu podstawienia. Nasi adwokaci na bieżąco aktualizują swoją wiedzę prawniczą, dzięki czemu możemy zaoferować Ci kompleksowe doradztwo przy przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz ewentualną reprezentację w postępowaniach spadkowych.

W jakim terminie można odrzucić spadek?

Na odrzucenie spadku mamy czas 6-ciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy. Ważne jednak, aby pamiętać, że jest to tzw. termin zawity. Oznacza to, że w przypadku jego uchybienia nie można go przywrócić, a uprawnienie do decyzji w formie przyjęcia spadku lub jego odrzucenia całkowicie wygasa.

 

Odrzucenie spadku może odbywać się na dwa sposoby:

  • odrzucenie spadku przed sądem – procedura ta jest bardziej czasochłonna oraz wymaga dodatkowej dokumentacji, takiej jak akt zgonu spadkodawcy, dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 50 zł, a w przypadku nieletnich trzeba uzyskać dodatkową zgodę o decydowaniu w ich imieniu,
  • odrzucenie spadku przed notariuszem – pozwala najszybciej zamknąć postępowanie spadkowe – wystarczy złożyć stosowne oświadczenie.

Wybór rozwiązania uzależniony jest wyłącznie od nas.

Jeśli potrzebujesz doradztwa przy przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zgłoś się do naszej Kancelarii. Pomoc w sprawach spadkowych to ważny element naszej działalności.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00