Wystawianie zaświadczeń o dochodach

Wystawianie zaświadczeń o dochodach przez pracodawcę

Mimo że nie istnieje żadna regulacja prawna, która określałaby zasady wystawiania zaświadczeń o dochodach dla pracowników, to jednak dokument ten jest często wymagany przez wiele instytucji. Zaświadczenie o dochodach stanowi podstawę ustalenia sytuacji majątkowej pracownika i często decyduje o przyznaniu świadczenia lub kredytu, o które się on ubiega. Nasze biuro rachunkowe zajmuje się wystawianiem zaświadczeń o dochodach, dzięki czemu możemy odciążyć Cię z tych czasochłonnych formalności.

Co powinno znaleźć się
w zaświadczeniu o dochodach od pracodawcy?

O treści zawartej w zaświadczeniu o dochodach zazwyczaj decyduje instytucja, która wymaga przedłożenia dokumentu. Zdarza się, że przygotowuje ona wtedy gotowy druk do wypełnienia przez pracodawcę lub osobę upoważnioną, na którym wpisywane są niezbędne informacje.

Zaświadczenie o dochodach dla banku

Instytucje bankowe najczęściej wymagają zaświadczeń o dochodach w celu ustalenia zdolności kredytowej pracownika. Banki udzielają wówczas często konkretnych wytycznych co do formy zaświadczenia. Najczęściej wpisuje się na nim:

Zaświadczenie o dochodach dla banku często powinno też zawierać adnotację o kondycji pracodawcy oraz informację czy nie znajduje się on w upadłości lub likwidacji.

Zaświadczenie o dochodach dla instytucji publicznych

Częstym odbiorcą zaświadczeń o dochodach są również miejskie ośrodki pomocy społecznej, które często posiadają własne druki z wyszczególnionymi informacjami niezbędnymi do uzyskania świadczeń. Ośrodki pomocy bardzo często żądają od pracownika zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach lub w razie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym – zaświadczenia o udzieleniu przez pracodawcę takiego urlopu w celu ustalenia świadczeń rodzinnych.

Wystawianie zaświadczeń o dochodach – wymogi formalne

Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy może wystawić jedynie upoważniona do tego osoba, a więc:

Mimo że na zaświadczeniu o dochodach do banku często żądany jest podpis głównego księgowego i kierownika zakładu, to nasze biuro rachunkowe może przygotować treść zaświadczenia. Pozwoli to znacznie usprawnić działanie działu kadr i płac oraz odciąży kluczowe osoby w firmie

Skąd wziąć zaświadczenie o dochodach?

Jeżeli mamy kilka miejsc zatrudnienia albo pracę na etacie łączymy z dorywczą pracą, która rozliczana jest umowami cywilnoprawnymi, z wnioskiem o wydanie zaświadczenia musimy wystąpić do Urzędu Skarbowego. Tak samo należy postąpić w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. A skąd wziąć zaświadczenie o dochodach, jeżeli mamy jedno stałe miejsce zatrudnienia? Musimy wówczas postarać się o zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy. Na prośbę pracownika jest on zobowiązany do wystawienia takiego dokumentu, gdyż odmowa może zostać uznana za działanie na szkodę pracownika. Często istnieje jednak potrzeba, aby prośba o wystawienie zaświadczenia miała formę oficjalnego wniosku składanego na ręce pracodawcy. Trzeba zawrzeć w nim następujące elementy:

 • miejscowość i data,
 • dane pracownika (Imię, nazwisko, numer PESEL, adres) i firmy (nazwa, adres, NIP),
 • informacje, które muszą zostać zawarte w zaświadczeniu,
 • liczbę egzemplarzy zaświadczenia,
 • informację, z czego wynika potrzeba wystawienia zaświadczenia i do jakiej instytucji zamierzamy go złożyć,
 • własnoręczny podpis pracownika.

Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy – co musi zawierać?

Pracodawcy często głowią się jak napisać zaświadczenie o zarobkach. W sieci możemy znaleźć przykładowe dokumenty tego typu, choć trzeba mieć na względzie, że nie zawsze są one poprawnie sporządzone. Należy też uważnie przeczytać wniosek złożony przez pracownika, aby wiedzieć, czy potrzebuje on zaświadczenie o zarobkach za jeden miesiąc, który właśnie upłynął czy może zaświadczenie o wynagrodzeniach uzyskanych w poprzednim roku. Najlepiej będzie, jeśli treść dokumentu zostanie opracowana przez osobę, która wie, jakie informacje mogą być ważne z punktu widzenia instytucji, do której zaświadczenie jest przygotowywane. Osoby doskonale zorientowane w tym zakresie znajdziesz w naszej kancelarii rachunkowej.

Zaświadczenie o zarobkach – jakie instytucje go wymagają?

Zaświadczenie o zarobkach może być przydatne w wielu sytuacjach, np. przy:

 • ubieganiu się o kredyt lub pożyczkę,
 • kupowaniu na raty,
 • podpisywaniu umowy z dostawcą internetu lub operatorem sieci komórkowej,
 • ubieganiu się o dofinansowanie np. do kursu,
 • ubieganiu się o alimenty,
 • ubieganiu się o świadczenie pieniężne z ośrodka pomocy społecznej.

Zaświadczenie o zarobkach jest także dokumentem, który obowiązkowo muszą dostarczać do ZUS emeryci i renciści, którzy podjęli pracę zarobkową, a także pracodawcy, u których są oni zatrudnieni. Termin na złożenie zaświadczenia o zarobkach uzyskanych przez takie osoby w poprzednim roku kalendarzowym mija ostatniego dnia lutego.

Zaświadczenie o zarobkach netto – sposób wyliczenia

Instytucje zwykle wymagają, aby dana osoba dostarczyła zaświadczenie o zarobkach brutto. Jeśli kwota wynagrodzenia nie jest stała, zwykle oblicza się średnią, biorąc pod uwagę zarobki z 3-5 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym sporządzane jest zaświadczenie. Zdarza się jednak, że potrzebne jest zaświadczenie o zarobkach netto. Wówczas problematyczna może być kwestia związana z potrąceniami i obciążeniami. Jak wyliczyć zaświadczenie o zarobkach, jeśli mamy do czynienia z egzekucją świadczeń alimentacyjnych albo ze spłatą kary porządkowej? Na te i inne pytania szczegółowych odpowiedzi z przyjemnością udzielą nasi specjaliści podczas spotkania w siedzibie naszego biura w Poznaniu lub podczas konsultacji online.

Wystawianie zaświadczeń o dochodach – sprawdź zakres naszych usług

Potrzebujesz zaświadczenie o dochodach do banku, ale nie wiesz jak sformułować wniosek o jego wydanie? A może jesteś pracodawcą, który stoi przed zadaniem opracowania takiego zaświadczenia? Zgłoś się po pomoc do kancelarii Pietkun. Chętnie przygotujemy gotowy do podpisania dokument, który prześlemy na Twój adres e-mailowy nawet  tego samego dnia, w którym się do nas zwrócisz. W razie potrzeby pomożemy również z wyliczeniem kwot, które trzeba określić w zaświadczeniu o zarobkach pracownika, a także zajmiemy się innymi zadaniami w ramach usług kadrowo-płacowych.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00