Wystawianie zaświadczeń o dochodach przez pracodawcę

Mimo że nie istnieje żadna regulacja prawna, która określałaby zasady wystawiania zaświadczeń o dochodach dla pracowników, to jednak dokument ten jest często wymagany przez wiele instytucji. Zaświadczenie o dochodach stanowi podstawę ustalenia sytuacji majątkowej pracownika i często decyduje o przyznaniu świadczenia lub kredytu, o które się on ubiega. Nasze biuro rachunkowe zajmuje się wystawianiem zaświadczeń o dochodach, dzięki czemu możemy odciążyć Cię z tych czasochłonnych formalności.

Co powinno znaleźć się w zaświadczeniu o dochodach od pracodawcy?

O treści zawartej w zaświadczeniu o dochodach zazwyczaj decyduje instytucja, która wymaga przedłożenia dokumentu. Zdarza się, że przygotowuje ona wtedy gotowy druk do wypełnienia przez pracodawcę lub osobę upoważnioną, na którym wpisywane są niezbędne informacje.

Zaświadczenie o dochodach dla banku

Instytucje bankowe najczęściej wymagają zaświadczeń o dochodach w celu ustalenia zdolności kredytowej pracownika. Banki udzielają wówczas często konkretnych wytycznych co do formy zaświadczenia. Najczęściej wpisuje się na nim:

 • wynagrodzenie netto lub brutto,
 • wyszczególnienie uzyskanego wynagrodzenia na wynagrodzenie zasadnicze, premie, prowizje oraz wynagrodzenie za nadgodziny,
 • okres, w którym pracownik uzyskał przedstawione wynagrodzenie,
 • rodzaj umowy cywilnoprawnej,
 • informację o czasie trwania umowy lub ewentualnym znajdowaniu się w okresie wypowiedzenia,
 • informację, czy wynagrodzenie obciążone jest przez komornika,
 • informację czy pracownik ma zaciągnięte pożyczki u pracodawcy lub w pracowniczej kasie zapomogowo-podwyżkowej.

Zaświadczenie o dochodach dla banku często powinno też zawierać adnotację o kondycji pracodawcy oraz informację czy nie znajduje się on w upadłości lub likwidacji.

Zaświadczenie o dochodach dla instytucji publicznych

Częstym odbiorcą zaświadczeń o dochodach są również miejskie ośrodki pomocy społecznej, które często posiadają własne druki z wyszczególnionymi informacjami niezbędnymi do uzyskania świadczeń. Ośrodki pomocy bardzo często żądają od pracownika zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach lub w razie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym – zaświadczenia o udzieleniu przez pracodawcę takiego urlopu w celu ustalenia świadczeń rodzinnych.

Wystawianie zaświadczeń o dochodach – wymogi formalne

Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy może wystawić jedynie upoważniona do tego osoba, a więc:

 • sam pracodawca,
 • osoba reprezentująca pracodawcę,
 • główny księgowy,
 • inny pracownik upoważniony przez pracodawcę lub zarząd do wystawiania zaświadczeń o dochodach.

Mimo że na zaświadczeniu o dochodach do banku często żądany jest podpis głównego księgowego i kierownika zakładu, to nasze biuro rachunkowe może przygotować treść zaświadczenia. Pozwoli to znacznie usprawnić działanie działu kadr i płac oraz odciąży kluczowe osoby w firmie.


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.