Wystawianie zaświadczeń o dochodach

Masz pytania?
Zostaw nam kontakt do siebie! Oddzwonimy.

  Wystawianie zaświadczeń o dochodach przez pracodawcę

  Mimo że nie istnieje żadna regulacja prawna, która określałaby zasady wystawiania zaświadczeń o dochodach dla pracowników, to jednak dokument ten jest często wymagany przez wiele instytucji. Zaświadczenie o dochodach stanowi podstawę ustalenia sytuacji majątkowej pracownika i często decyduje o przyznaniu świadczenia lub kredytu, o które się on ubiega. Nasze biuro rachunkowe zajmuje się wystawianiem zaświadczeń o dochodach, dzięki czemu możemy odciążyć Cię z tych czasochłonnych formalności.

  Co powinno znaleźć się
  w zaświadczeniu o dochodach od pracodawcy?

  O treści zawartej w zaświadczeniu o dochodach zazwyczaj decyduje instytucja, która wymaga przedłożenia dokumentu. Zdarza się, że przygotowuje ona wtedy gotowy druk do wypełnienia przez pracodawcę lub osobę upoważnioną, na którym wpisywane są niezbędne informacje.

  Zaświadczenie o dochodach dla banku

  Instytucje bankowe najczęściej wymagają zaświadczeń o dochodach w celu ustalenia zdolności kredytowej pracownika. Banki udzielają wówczas często konkretnych wytycznych co do formy zaświadczenia. Najczęściej wpisuje się na nim:

  Zaświadczenie o dochodach dla banku często powinno też zawierać adnotację o kondycji pracodawcy oraz informację czy nie znajduje się on w upadłości lub likwidacji.

  Zaświadczenie o dochodach dla instytucji publicznych

  Częstym odbiorcą zaświadczeń o dochodach są również miejskie ośrodki pomocy społecznej, które często posiadają własne druki z wyszczególnionymi informacjami niezbędnymi do uzyskania świadczeń. Ośrodki pomocy bardzo często żądają od pracownika zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach lub w razie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym – zaświadczenia o udzieleniu przez pracodawcę takiego urlopu w celu ustalenia świadczeń rodzinnych.

  Wystawianie zaświadczeń o dochodach – wymogi formalne

  Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy może wystawić jedynie upoważniona do tego osoba, a więc:

  Mimo że na zaświadczeniu o dochodach do banku często żądany jest podpis głównego księgowego i kierownika zakładu, to nasze biuro rachunkowe może przygotować treść zaświadczenia. Pozwoli to znacznie usprawnić działanie działu kadr i płac oraz odciąży kluczowe osoby w firmie.

  POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

  BIURO W POZNANIU

  ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

  TELEFON

  GODZINY PRACY

  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00