Przegląd poprawności wyliczania podatku VAT

Przegląd poprawności wyliczania podatku VAT - profesjonalne wsparcie dla Twojej działalności

Prawidłowe wyliczanie podatku VAT to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Mimo ogólnej dostępności automatycznych, internetowych kalkulatorów podatku VAT, warto zdecydować się na pomoc doświadczonych księgowych. To sprawdzony sposób na uniknięcie błędów i nieprzyjemności ze strony Urzędu Skarbowego związanych z nieprawidłowym rozliczeniem podatku od towaru i usług.

Kto zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT?

Zgodnie z ustawą o podatku VAT (podatku od towarów i usług) obowiązek poprawnego wyliczenia podatku VAT dotyczy płatników tego podatku. Obowiązek jego rozliczenia mają:

  • wszystkie rodzaje spółek,
  • przedsiębiorstwa, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczyły 200 000 zł,
  • osoby fizyczne, które czerpią zyski z wynajmu lokali na cele użytkowe.

Zwolnieniu z obowiązku płatności VAT podlegają firmy, które nie uzyskują rocznych przychodów przekraczających 200 000 zł. Mogą one jednak w sposób dobrowolny zrezygnować ze zwolnienia.

Dodatkowo zwolnieniu z podatku od towarów i usług podlegają: usługi Poczty Polskiej, ochrona zdrowia, kwaterunek w internatach, nauczanie, pomoc społeczna, usługi kulturalne, ubezpieczeniowe i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, a także usługi związane ze sportem oraz niektórymi usługami szkoleniowymi.

Jak obliczyć VAT należny i naliczony w pliku JPK_V7?

Wyliczenie podatku VAT wymaga aktualnej wiedzy księgowej oraz znajomości literatury prawa z tego zakresu. Podstawą jest prawidłowe wystawianie faktur sprzedażowych obejmujących dany okres rozliczeniowy. Dopilnować należy poprawnych stawek VAT, które stanowią podstawę do wyliczenia podatku VAT należnego.

Aby wyliczyć należny podatek VAT, należy zsumować wartości netto z wszystkich faktur sprzedażowych oraz sprawdzić, czy otrzymana kwota jest zgodna z kwotą widniejącą w pliku  JPK_V7 (pozycja 38).

 

 

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wyliczenia podatku VAT naliczonego. Jak obliczyć podatek VAT naliczony? W tym celu należy zsumować podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu ze wszystkich faktur kosztowych z danego okresu rozliczeniowego.

Warto przy tym pamiętać o zachowaniu podziału na faktury obejmujące zakup środków trwałych oraz inne pozycje. Kwota należnego podatku VAT związanego z zakupem środków trwałych powinna znaleźć się w pliku JPK_V7 w pozycji 41. Natomiast naliczony podatek VAT od pozostałych wydatków w pozycji 43.

W ramach usług naszej Kancelarii Rachunkowej oferujemy zarówno wyliczanie podatku VAT, jak i przegląd poprawności wyliczenia podatku VAT. Dzięki temu możesz mieć pewność, że prawidłowo wywiązujesz się ze swoich obowiązków wobec Urzędu Skarbowego.

Profesjonalne przeglądy podatkowe – zakres usług

Zakres przeglądu poprawności wyliczenia podatku VAT oferowany przez naszą Kancelarię dopasowywany jest indywidualnie do potrzeb Klienta oraz profilu jego działalności. Przed rozpoczęciem działań, ustalamy za jaki okres wykonujemy przegląd podatkowy oraz z jakiego obszaru. Dzięki temu wyróżnia nas przejrzystość działań oraz odpowiadanie na dokładne potrzeby Klienta.

W ramach przeglądów podatkowych wykonywanych przez naszych specjalistów oferujemy:

  • analizę poprawności rozliczeń podatkowych – ocenę poprawności wywiązywania się przedsiębiorstwa z obowiązku opłacania podatku od towaru i usług, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • identyfikację obszarów oszczędności podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem i aktualną wiedzą księgową.

Skorzystaj z naszego wsparcia i zyskaj czas niezbędny dla rozwoju swojego biznesu.

 

Wyliczenie VATu – jak sprawdzić poprawność?

Mając informacje na temat podatku VAT należnego i naliczonego z danego okresu rozliczeniowego, dysponujemy wszystkimi danymi, aby dokonać wyliczenia VATu, który należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego. Wystarczy, że od kwoty podatku należnego odejmiemy podatek naliczony powiększony o ewentualną nadwyżkę ujętą w poprzednim pliku JPK. Otrzymany wynik będzie stanowił kwotę, którą powinniśmy umieścić w JPK_V7 poz. 51 i wpłacić do urzędu skarbowego.

Może się zdarzyć, że wynik z powyższego wyliczania podatku VAT będzie liczbą ujemną. W takim przypadku jest to kwota nadwyżki podatku VAT, którą powinniśmy zapisać w JPK-V7 poz. 53. Do decyzji podatnika należy to, czy nadwyżka ma zostać zwrócona na jego rachunek bankowy czy też urząd skarbowy ma zaliczyć ją w poczet następnego okresu rozliczeniowego.

Wyliczenie podatku VAT – jak zrobić to prawidłowo?

Wyliczenie VATu może przysporzyć wiele trudności. Jedna z najczęstszych dotyczy tego, kiedy można dokonać odliczenia VAT, czyli inaczej mówiąc, od kiedy podatnik uprawniony jest do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Co do zasady, uprawnienie to powstaje w rozliczeniu za okres, w którym do importowanych bądź nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedającego (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT), ale nie wcześniej niż za okres, kiedy otrzymano fakturę. Kiedy jednak po stronie sprzedającego powstaje obowiązek podatkowy? Przepisy mówią, iż powstaje on z dniem realizacji usługi, dokonania dostawy bądź otrzymania płatności, w zależności od tego, które z tych zdarzeń zaistnieje jako pierwsze.

Jeżeli podatnik nie odliczy VATu w terminie, w którym może to zrobić, nic nie traci. Może bowiem dokonać tego w deklaracji podatkowej:

  • w przypadku rozliczenia miesięcznego – za 1 z 3 kolejnych okresów rozliczeniowych,
  • w przypadku rozliczenia kwartalnego – za 1 z 2 okresów rozliczeniowych.

Wyliczenie VAT – kto jest zobowiązany?

Jak zostało wcześniej wspomniane, wyliczanie podatku VAT to obowiązek wszystkich czynnych płatników tego podatku. Zdarza się jednak, iż podmiot objęty jest zwolnieniem podmiotowym, ale dobrowolnie rezygnuje z niego i chce odprowadzać podatek VAT tak, jak czynny płatnik. Takie postąpienie w niektórych przypadkach oznacza dla niego korzyści, np. wtedy, gdy planuje większe zakupy i chce zapewnić sobie możliwość odliczenia VAT naliczonego.

Rezygnacja ze zwolnienia wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności. Należy zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego jeszcze przed rozpoczęciem okresu – miesiąca bądź kwartału – w którym rezygnacja ma zacząć obowiązywać. Z kolei jeżeli podatnik dopiero rozpoczyna działalność, zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia musi złożyć przed realizacją pierwszej czynności opodatkowanej. Planujesz rezygnację ze zwolnienia podmiotowego? W kancelarii Pietkun uzyskasz wszelką pomoc w tym zakresie oraz wskazówki odnośnie wyliczania podatku, jaki trzeba będzie odprowadzić do urzędu skarbowego.

Przegląd poprawności wyliczeń VAT – sprawdź nasze usługi

Warto pamiętać, że błędne wyliczenie podatku VAT, a co za tym idzie nierzetelne rozliczenie się z urzędem skarbowym, zgodnie z art. 112 b ustawy o VAT, może skutkować nałożeniem przez organ kontroli skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego dodatkowego zobowiązania podatkowego, które będzie wynosiło 30% kwoty:

  • o którą podatnik zawyżył zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego,
  • o którą podatnik zaniżył należne zobowiązanie podatkowe,
  • różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za kolejne okresy rozliczeniowe.

Samodzielne wyliczenie podatku VAT sprawia Ci trudność lub nie masz pewności, czy robisz to poprawnie? Nie chcesz ryzykować sankcji za niewłaściwe rozliczenie podatku? Zleć naszym specjalistom przegląd VAT i dowiedz się, jakie błędy popełniasz, aby jak najszybciej dokonać korekty i uniknąć ich w kolejnych wyliczeniach. Nie musisz udawać się do naszego biura na osobiste spotkanie – możemy pomóc Ci na odległość. Zapraszamy do kontaktu.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00