Opiniowanie umów

Opiniowanie umów - skorzystaj z profesjonalnego wsparcia przed podpisaniem dokumentów

Podpisywanie umowy to czynność prawna, która bazuje na jawnym i zgodnym porozumieniu dwóch stron. Dokument ściśle określa prawa i obowiązki każdej z nich. Niestety może się okazać, że nawet skrupulatnie przeczytana i podpisana umowa nie chroni Twoich interesów dostatecznie dobrze lub chroni je jedynie pozornie. Aby uniknąć tak poważnych błędów w kontraktach, warto skorzystać z usługi opiniowania umów realizowanej przez naszą Kancelarię. Konsultacja z doświadczonym adwokatem pozwoli Ci uniknąć ewentualnych błędów w umowie oraz niekorzystnych zapisów.

Na czym polega opiniowanie umów przez doświadczonego prawnika?

Opiniowanie i sporządzanie umów to ważny element przygotowania do podpisania kontraktu. W ramach wsparcia prawniczego możesz zdecydować się na przygotowanie dokumentu przez doświadczonego prawnika lub zgłosić się do niego z gotowym wzorem umowy. W takiej sytuacji prawnik lub radca prawny naszej Kancelarii zajmie się sprawdzeniem zgodności zapisów z obowiązującym prawem. Tekst umowy powinien pozostawać w zgodzie z aktualnymi regulacjami prawnymi – nie tylko tymi zawartymi w kodeksie cywilnym.

W praktyce opiniowanie umów polega więc na weryfikacji wszelkich aspektów prawnych związanych z kodeksem cywilnym, prawem administracyjnym, podatkowym oraz karnym. Dodatkowo prawnik weryfikuje poprawność zapisów odnoszących się do procedury sądowej, które zwykle umieszczone są w paragrafie dotyczącym rozwiązywania kwestii spornych. Nasza Kancelaria zajmuje się wszystkimi typami umów – udzielamy wsparcia zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym. Na Twoje życzenie zajmiemy się też opiniowaniem umowy deweloperskiej.

Opiniowanie umów – zakres usług naszej Kancelarii

Umiejętność czytania i rozumienia zapisów umów jest kluczem do zachowania bezpieczeństwa. Zanim zdecydujesz się więc na podpisanie rozbudowanej umowy, która nie jest dla Ciebie do końca jasna, skorzystaj z profesjonalnej usługi opiniowania umów naszej Kancelarii. 

W ramach świadczonych usług prawnych oferujemy:

  • opiniowanie i sporządzanie: umów o dzieło, umów zlecenia, umów pożyczki i kredytu, umów spadkowych, umów sprzedaży, umów zakupu majątku ruchomego, umów darowizny lub sprzedaży nieruchomości, umów najmu, umów dożywocia, umów deweloperskich, umów agencyjnych, umów dostawy, umów kontraktacji, umów o roboty budowlane, umów przewozu, umów spedycji, umów w zakresie praw własności przemysłowej, umów w zakresie turystyki oraz umów w obrocie konsumenckim i innych,
  • negocjowanie umów z kontrahentami,
  • obsługę prawną zabezpieczającą warunki wykonywania umowy w obrocie gospodarczym,
  • obsługę prawną w postępowaniach prawnych związanych z niewywiązywaniem się z warunków umowy,
  • ocenę ryzyka związanego z podpisaniem umowy.

Podczas opiniowania umowy możemy też nanieść ewentualne poprawki w zapisach oraz zaproponować inne dostępne rozwiązania, które będą korzystne dla Klienta.

Profesjonalne opiniowanie umowy – cena

Koszt opiniowania umów w naszej Kancelarii uzależniony jest od rodzaju i stopnia rozbudowania dokumentu. Bez względu na formę gwarantujemy jednak atrakcyjne ceny. Koszt usługi stanowi doskonałą inwestycję w zabezpieczenie własnych interesów, dlatego warto zdecydować się na to rozwiązanie. Dodatkowo proponujemy wybór pakietu opiniowania i sporządzania umów, dzięki czemu możesz mieć pewność, że stworzone zapisy są zgodne z obowiązującym prawem. Skorzystaj z usług naszej Kancelarii i zabezpiecz swoje interesy! Działamy na terenie Poznania i okolic, jednak dopuszczamy również możliwość współpracy zdalnej.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00