Przekształcenie działalności w spółkę

Przekształcenie działalności w spółkę

Przekształcenie działalności w spółkę

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. to ważny krok w kierunku dalszego rozwoju firmy. Aby zapoznać się z przepisami dotyczącymi tego procesu, należy sięgnąć po Kodeks Spółek Handlowych. Przekształcenie działalności w spółkę może przynieść wiele korzyści Twojej firmie, a najważniejszą z nich jest szybki rozwój i wyeliminowanie osobistej odpowiedzialności za długi przedsiębiorstwa.

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o. krok po kroku

Przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami może prowadzić wyłącznie do utworzenia nowej jednoosobowej spółki. Naturalnie w toku dalszego postępowania i rozwoju działalności do powstałej spółki mogą dołączyć wspólnicy.

Proces przekształcenia działalności w spółkę można zasadniczo podzielić na 4 etapy:

 1. Plan przekształcenia
 2. Oświadczenie o przekształceniu
 3. Powołanie organów spółki i zawarcie umowy
 4. Wpis do KRS

Plan przekształcenia działalności w spółkę z o.o.

Sporządzenie planu przekształcenia to pierwsza czynność, którą należy wykonać przed zmianą działalności w spółkę. W dokumencie powinny znaleźć się wszystkie informacje dotyczące przekształcenia jak:

 • Wartość majątku przedsiębiorcy,
 • Projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
 • Projekt statutu spółki,
 • Wycena składników majątku,
 • Sprawozdanie finansowe.

Sporządzenie planu przekształcenia wymaga potwierdzenia w formie aktu notarialnego. Jego treść jest natomiast kontrolowana przez biegłego rewidenta wskazanego przez sąd rejestrowy. Ocenia on poprawność oraz rzetelność dokumentu.

Oświadczenie o przekształceniu

Oświadczenie to kolejny dokument, który należy sporządzić przed notariuszem. W dokumencie tego typu powinny znaleźć się informacje o:

 • Typie spółki, w którą przekształcona ma być działalność,
 • Wysokości kapitału zakładowego,
 • Zakresie praw przyznanych przedsiębiorcy jako akcjonariuszowi lub wspólnikowi powstałej spółki, jeśli twórca przewiduje taki zakres,
 • Nazwiskach i imionach członków zarządu spółki.

Powołanie organów i zawarcie umowy spółki

Przekształcenie działalności w spółkę wymaga też zorganizowania działań powstającego organu poprzez powołanie członków spółki i zawarcie umowy. Ta ostatnia, podobnie jak w przypadku poprzednich dokumentów, powinna być potwierdzona przed notariuszem.

Wpis do KRS

Kiedy wszystkie powyższe dokumenty zostaną przygotowane, przedsiębiorca może złożyć wniosek do KRS o dokonanie wpisu spółki przekształconej oraz o wykreślenie obecnej działalności z CEIDG. Po uzyskaniu wpisu przedsiębiorca staje się jedynym wspólnikiem powstałej spółki, a istniejąca dotychczas jednoosobowa działalność gospodarcza jest wykreślana z CEIDG.

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o. – koszty

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o. wiąże się ze znacznymi kosztami, które można określić na podstawie analizy danego przedsiębiorcy. Wśród wydatków znajdują się:

 1. Opłaty notarialne – jak wspominaliśmy, w toku przekształcania działalności w spółkę kilka dokumentów wymaga potwierdzenia notarialnego. Koszt jednej taksy notarialnej to około 200-500 zł.
 2. Wynagrodzenie biegłego rewidenta – koszt oceny planu przekształcenia uzależniony jest od stopnia skomplikowania dokumentu oraz ilości zawartych danych. Na ten cel trzeba przeznaczyć od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. W przypadku przedsiębiorstw działających na dużą skalę rewident uczestniczy w procesie ustalania wartości firmy i sporządzania sprawozdania finansowego. Dodatkową opłatę stanowi złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta przez sąd, co kosztuje 300 zł.
 3. Podatek PCC od zawarcia umowy spółki – podpisanie umowy spółki przed notariuszem związane jest z uiszczeniem podatku od czynności cywilnoprawnych. Stanowi on 0,5 proc. kapitału zakładowego spółki.
 4. Wpis do KRS – opłata za wniosek o wpis do rejestru to koszt 500 zł. Nie należy też zapominać o dodatkowym koszcie 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dodatkowo istnieją jeszcze 2 mniej popularne sposoby na przekształcenie działalności w spółkę. Jest to założenie nowej spółki i stopniowe przejmowanie przez nią działalności firmy lub wniesienie do spółki przedsiębiorstwa jako aport.

pietkun-kancelaria

  Comments are closed.