Ustalanie i naliczanie wynagrodzeń

Na czym polega ustalanie i naliczanie wynagrodzeń?

Zewnętrzna usługa naliczania wynagrodzeń to świetny sposób na odciążenie zakładowego działu kadr i płac. Dzięki temu można nie tylko sporo zaoszczędzić, ale również przenieść odpowiedzialność za rzetelne wykonywanie zadań płacowych na zaufany podmiot zewnętrzny. Biuro rachunkowe Pietkun w Poznaniu zajmuje się ustalaniem i wyliczaniem pensji zgodnie z obowiązującym prawem przez wykwalifikowanych specjalistów, którym można zaufać.

Usługa naliczania wynagrodzeń – podstawa prawna

Podstawą prawną dla ustalania i naliczania wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest Kodeks Pracy oraz rozporządzenie o naliczaniu wynagrodzeń z dnia 29 maja 1996 r. Dodatkowo wyliczanie pensji na podstawie umowy cywilnoprawnej powinno odbywać się zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Nasze usługi naliczania wynagrodzeń uwzględniają wszystkie normy prawne, dzięki czemu do pracowników trafiają odpowiednio ustalone, sprawiedliwe pensje.

Wyliczenie pensji w naszym biurze polega na obliczeniu kwoty należnej pracownikowi oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy, które zgodnie z prawem należy comiesięcznie odprowadzić. Swoje wyliczenia opieramy na rodzaju zawartej umowy cywilnoprawnej, dzięki czemu pracownik otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z podpisanym kontraktem.

Skorzystanie z usług naliczenia wynagrodzeń to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Przede wszystkim wyliczanie pensji wymaga olbrzymiej wiedzy i doświadczenia, a za popełnione błędy grożą firmie konsekwencje prawne i finansowe. Warto więc skorzystać z usług ustalania i naliczania wynagrodzeń przez zaufane biuro rachunkowe, które bierze na siebie odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Ustalanie i naliczanie wynagrodzeń – zakres naszych usług

Zdecydowanie się na zewnętrzną usługę naliczania wynagrodzeń obejmuje wszystkie osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie, bez względu na rodzaj zawartej umowy cywilnoprawnej. W ramach naszej oferty gwarantujemy:

Na podstawie rodzaju zawartej umowy ustalamy kwotę wynagrodzenia netto i brutto oraz koniecznych potrąceń. W ramach usługi naliczania wynagrodzeń otrzymasz listę wynagrodzeń.

Naliczanie wynagrodzeń krok po kroku

Ustalanie i naliczanie wynagrodzeń krok po kroku obejmuje:

Na czym polega naliczanie wynagrodzeń?

Naliczanie wynagrodzeń to odpowiedzialne zadanie, z którym powinna mierzyć się osoba skrupulatna, zdyscyplinowana i otwarta na nową wiedzę. Nie wystarczy bowiem, że poznamy zasady naliczania wynagrodzeń i będziemy ich przestrzegać – przepisy prawne w tym zakresie ulegają dynamicznym zmianom, często rewolucyjnym, czego najlepszym przykładem jest wprowadzony od 2022 roku Nowy Ład. Do tego dochodzi konieczność przestrzegania ściśle określonych terminów oraz gromadzenia i przechowywania dokumentacji – również zgodnie z narzuconymi zasadami i w sposób, który zapewni bezpieczną archiwizację.

Zasady naliczania wynagrodzeń zawierają też wiele zawiłości, w które dokładnie trzeba się wczytać. Przykładowo, jedna z zasad mówi o tym, że osoby, które nie ukończyły 26. roku życia zwolnione są z konieczności odprowadzania podatku dochodowego. Ulga ta obowiązuje niezależnie od liczby umów i podmiotów, dla których dany pracownik wykonuje pracę. Jeśli jednak kwota jego dochodów ze wszystkich źródeł przekroczy 85 528 zł, nadwyżka podlega standardowemu opodatkowaniu według skali podatkowej. Z perspektywy pracodawcy obliczanie wynagrodzenia krok po kroku nie może zatem ograniczać się jedynie do analizy przychodów, które pracownik osiąga w naszej firmie, ale nieraz musi uwzględniać szerszy obraz jego sytuacji dochodowej.

Zasady naliczania wynagrodzeń

Samodzielne naliczanie wynagrodzeń może przysporzyć wiele trudności. Wiadomo na przykład, że dodatki, premie czy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe podlega oskładkowaniu ZUS. Wielu pracodawców nie wie jednak, że istnieją dodatki do wynagrodzenia, od których nie trzeba odprowadzać takich składek. O jakich konkretnie dodatkach mowa?

  • nagrody jubileuszowe,
  • zwrot kosztów podróży służbowej,
  • dieta,
  • odprawy emerytalne i rentowe,
  • świadczenia pieniężne przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • odszkodowania oraz rekompensaty przydzielone z tytułu rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy.

Obliczanie wynagrodzenia krok po kroku

W sieci można znaleźć wiele przykładów obliczania wynagrodzenia krok po kroku. Trzeba jednak pamiętać, że ich autorami nie zawsze są osoby, które dobrze orientują się w przepisach prawnych. Do tego duża część takich przykładów zwyczajnie może być już nieaktualna, bo sporządzona w oparciu o stare, nieobowiązujące już przepisy prawne. Niektóre serwisy udostępniają także specjalne kalkulatory, w które wystarczy jedynie wpisać dane, aby otrzymać gotowy wynik, czyli obliczone wynagrodzenie netto. Niestety, narzędzia tego typu zwykle nie są na tyle zaawansowane, aby przy ich wykorzystaniu możliwe było obliczenie wynagrodzenia netto krok po kroku na  przykład wtedy, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów z tytułu podróży służbowej.

Schemat obliczania wynagrodzenia – na czym polega?

W celu ułatwienia opracowano też gotowe schematy obliczania wynagrodzenia, czyli swojego rodzaju instrukcję wyliczania wynagrodzeń krok po kroku. Zawiera ona dokładne informacje odnośnie tego, jakie potrącenia i w jakiej wysokości należy kolejno odejmować od kwoty brutto, aby wyliczyć kwotę netto pensji. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu schemat obliczania wynagrodzenia nie zawsze uwzględnia szerszy obraz, czyli np. sytuację, w której pracownik zatrudniony jest jednocześnie w kilku miejscach, a taka sytuacja może mieć znaczenie dla obowiązku odprowadzania składek ZUS. Przyjmuje się bowiem, że jeżeli umowa, którą pracownik ma zawartą z innym podmiotem, przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia, nie ma konieczności odprowadzania składek od pozostałych umów. W takim przypadku naliczanie wynagrodzenia będzie ułatwione, a pracownik otrzyma na rękę więcej pieniędzy.

Naliczenia wynagrodzeń – sprawdź zakres naszych usług

Nie chcesz głowić się nad tym, jak naliczać wynagrodzenie swoim pracownikom i ponosić ryzyko, że naliczysz go błędnie? Wynagrodzenie krok po kroku, z uwzględnieniem najaktualniejszych przepisów prawnych, mogą wyliczać nasi specjaliści. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty.

Zdecyduj się na prowadzenie kadr i płac swojej firmy przez nasze biuro i skup się na rozwijaniu swojej firmy.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00