Na czym polega ustalanie i naliczanie wynagrodzeń?

Zewnętrzna usługa naliczania wynagrodzeń to świetny sposób na odciążenie zakładowego działu kadr i płac. Dzięki temu można nie tylko sporo zaoszczędzić, ale również przenieść odpowiedzialność za rzetelne wykonywanie zadań płacowych na zaufany podmiot zewnętrzny. Biuro rachunkowe Pietkun w Poznaniu zajmuje się ustalaniem i wyliczaniem pensji zgodnie z obowiązującym prawem przez wykwalifikowanych specjalistów, którym można zaufać.

Usługa naliczania wynagrodzeń – podstawa prawna

Podstawą prawną dla ustalania i naliczania wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest Kodeks Pracy oraz rozporządzenie o naliczaniu wynagrodzeń z dnia 29 maja 1996 r. Dodatkowo wyliczanie pensji na podstawie umowy cywilnoprawnej powinno odbywać się zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Nasze usługi naliczania wynagrodzeń uwzględniają wszystkie normy prawne, dzięki czemu do pracowników trafiają odpowiednio ustalone, sprawiedliwe pensje.

Wyliczenie pensji w naszym biurze polega na obliczeniu kwoty należnej pracownikowi oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy, które zgodnie z prawem należy comiesięcznie odprowadzić. Swoje wyliczenia opieramy na rodzaju zawartej umowy cywilnoprawnej, dzięki czemu pracownik otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z podpisanym kontraktem.

Skorzystanie z usług naliczenia wynagrodzeń to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Przede wszystkim wyliczanie pensji wymaga olbrzymiej wiedzy i doświadczenia, a za popełnione błędy grożą firmie konsekwencje prawne i finansowe. Warto więc skorzystać z usług ustalania i naliczania wynagrodzeń przez zaufane biuro rachunkowe, które bierze na siebie odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Ustalanie i naliczanie wynagrodzeń – zakres naszych usług

Zdecydowanie się na zewnętrzną usługę naliczania wynagrodzeń obejmuje wszystkie osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie, bez względu na rodzaj zawartej umowy cywilnoprawnej. W ramach naszej oferty gwarantujemy:

  • naliczanie wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  • naliczanie wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia,
  • naliczanie wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło,
  • naliczanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tymczasową.

Na podstawie rodzaju zawartej umowy ustalamy kwotę wynagrodzenia netto i brutto oraz koniecznych potrąceń. W ramach usługi naliczania wynagrodzeń otrzymasz listę wynagrodzeń.

Naliczanie wynagrodzeń krok po kroku

Ustalanie i naliczanie wynagrodzeń krok po kroku obejmuje:

  • obliczenie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, składki zdrowotne i innych składek – na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składki na Fundusz Pracy,
  • uwzględnienie nagród i premii,
  • określenie podstawy do naliczania podatku dochodowego, uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu,
  • ustalenie kwoty podatku dochodowego i kwoty zaliczki na podatek dochodowy,
  • wyliczenie kwoty netto wynagrodzenia do wypłaty dla pracownika.

Zdecyduj się na prowadzenie kadr i płac swojej firmy przez nasze biuro i skup się na rozwijaniu swojej firmy.


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.