Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe - profesjonalne wsparcie prawnicze

Prawo rzeczowe stanowi część prawa cywilnego, z którym mamy do czynienia każdego dnia. Dotyczy ono zarówno właścicieli nieruchomości, jak i ruchomości. Prawo to określa stosunek prawny dotyczący relacji rzeczy z konkretnymi podmiotami prawa. Jeśli borykasz się z wątpliwościami związanymi z prawem rzeczowym, w naszej Kancelarii uzyskasz wyczerpujące porady w tym zakresie. Nasi adwokaci gwarantują indywidualne podejście do każdej sprawy oraz rzetelne doradztwo.

Prawo rzeczowe - definicja

Prawo rzeczowe to dział prawa cywilnego, który reguluje powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt. Prawo to w Polsce reguluje księga druga kodeksu cywilnego – Własność i inne prawa rzeczowe oraz wiele ustaw szczególnych. Przykładem może być ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawa o własności lokali.

Cechą charakterystyczną dla polskiego prawa rzeczowego jest określenie przez ustawodawcę praw rzeczowych, takich jak własność, użytkowanie wieczyste, służebność, użytkowanie, zastaw oraz hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W związku z tą zasadą niedopuszczalne jest ustanowienie praw rzeczowych niewskazanych ustawą.

Prawo rzeczowe a prawo własności

Wśród najważniejszych praw rzeczowych znajduje się prawo własności. W myśl jego zapisów własność jest bezwzględna i skuteczna wobec osób trzecich – właściciel rzeczy ma prawo z niej korzystać i czerpać z niej pożytek. W naszej Kancelarii uzyskasz informacje, jakie są sposoby prawne na ochronę własności oraz jak dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia własności przez osoby trzecie. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, rozpatrując podłoże problemu. Dodatkowo nasza Kancelaria zapewnia opiekę prawną podczas zawierania umów własności oraz późniejszego egzekwowania jej warunków.

Prawo rzeczowe – kancelaria z Poznania

Prawo rzeczowe obejmuje swoim zakresem zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. W ramach naszych usług zajmujemy się sprawami dotyczącymi:

  • podziału nieruchomości,
  • przyjęcia, odrzucenia oraz podziału spadków,
  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez podział majątku dorobkowego małżonków,
  • zasiedzenia nieruchomości,
  • zachowku,
  • naruszenia posiadania,
  • ustanowienia drogi koniecznej,
  • stwierdzenia nieważności aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży, umowy darowizny lub wydania nieruchomości.

Klienci naszej Kancelarii mogą również zlecić nam reprezentację w postępowaniach sądowych dotyczących prawa rzeczowego. Oferujemy swoje usługi, takie jak:

 

Prawo rzeczowe – analiza stanu prawnego nieruchomości i ruchomości

Jednym z najważniejszych zadań naszej Kancelarii w ramach prawa rzeczowego jest dokładne określenie stanu prawnego danej nieruchomości lub ruchomości Klienta. Nasze poradnictwo obejmuje też ustanawianie i znoszenie obciążeń istniejących na nieruchomościach.

Jeśli masz problem z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości lub planujesz ubiegać się o odszkodowanie od gminy z tytułu bezprawnego zajmowania lokalu przez najemcę z orzeczeniem eksmisji do lokalu socjalnego, zgłoś się do naszej Kancelarii z Poznania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, uruchomiliśmy również możliwość konsultacji zdalnych. Dzięki temu możemy obsłużyć nawet osoby zainteresowane spoza regionu.

Znajomość prawa rzeczowego, wieloletnie doświadczenie oraz chęć pomocy to jedne z najważniejszych zalet opisujących naszych prawników. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego możesz zgłosić się do nas ze swoim problemem dotyczącym własności.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00