Księgowość dla cudzoziemców

Księgowość dla cudzoziemców

Wyjazd do nieznanego kraju niesie ze sobą wiele wyzwań, którym trzeba stawić czoło na początku swojej nowej drogi. Oprócz wielu formalności związanych z samym wyjazdem i opuszczeniem ojczyzny, należy również zapewnić sobie legalny pobyt w kraju, do którego wyjeżdżamy. Sprawy dodatkowo się komplikują, kiedy myślisz o prowadzeniu działalności gospodarczej na emigracji. Nasze wsparcie księgowe dla cudzoziemców to pomoc dla osób przyjezdnych, która pomoże Ci przetrwać trudne początki i będzie dla Ciebie bardzo istotnym wsparciem wraz z rozwojem firmy.

Pomoc księgowa dla obcokrajowców

Wsparcie księgowe dla cudzoziemców w połączeniu z doradztwem naszych doświadczonych radców prawnych oraz księgowych to rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb osób przyjeżdżających do naszego kraju. W ramach pomocy księgowej dla obcokrajowców pomożemy Ci:

Dodatkowo możemy udzielić Ci wsparcia w kontaktach z urzędami, dzięki czemu nie musisz obawiać się początkowej bariery językowej, która mogłaby powodować niezrozumienie i niedopełnienie ważnych formalności. Nasza usługa księgowości dla cudzoziemców sprawi, że Ty skupisz się na rozwijaniu firmy i doskonaleniu swoich usług, a my zadbamy o zgodne z prawem zaplecze formalne i prawno-podatkowe.

Pomoc księgowa dla obcokrajowców

Prowadzenie własnego biznesu w obcym kraju może okazać się trudne, jednak z naszym wsparciem szybko wdrożysz się w polskie procedury i wymagania urzędowe. W ramach świadczonych przez nas usług zajmiemy się prawidłowym przygotowywaniem wymaganych dokumentów, rozliczeń rocznych oraz prowadzeniem księgowości na wybranych zasadach. 

Jest to niezbędne dla harmonijnego rozwoju firmy. Księgowość dla cudzoziemców to rozwiązanie, które pozwoli Ci uniknąć dotkliwych kar finansowych za niewywiązanie się z obowiązków wobec urzędów. Służymy także swoją pomocą podczas rutynowych kontroli urzędowych, dzięki czemu nie musisz się nimi stresować.

Wsparcie księgowe dla cudzoziemców – dlaczego warto nam zaufać?

Pomoc księgowa dla obcokrajowców jest dla nas ważnym zadaniem, do którego podchodzimy z pełnym profesjonalizmem. Doskonale zdajemy sobie sprawę jak trudno odnaleźć się w nowych realiach i podjąć decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej. Dołożymy wszelkich starań, aby nasze wsparcie ułatwiło Ci początki swoich działań.

Do wszystkich powierzonych nam obowiązków podchodzimy rzetelnie i kompleksowo, świadcząc terminową pomoc księgową i urzędową na ustalonych wspólnie zasadach. Profesjonalna księgowość dla cudzoziemców to zadanie, któremu w pełni sprosta nasz doświadczony personel, który dba o regularne aktualizowanie swojej wiedzy. Wierzymy, że znajdziemy wspólny język, a dzięki naszemu wsparciu księgowemu dla cudzoziemców osiągniesz swoje cele biznesowe na arenie krajowej, a nawet międzynarodowej.

Obsługa cudzoziemców – księgowość dla obcokrajowców

Opodatkowanie cudzoziemców w Polsce to dość skomplikowany wycinek przepisów podatkowych. Nasza kancelaria udziela wsparcia między innymi wszystkim podmiotom zagranicznym, które chcą ubiegać się o zwrot podatku. Dla obcokrajowców dokonujących zakupu towarów lub usług dostępnych na terenie Polski lub importowanych na jej teren przewidziana jest bowiem możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w państwie, w którym obcokrajowiec rozlicza podatek od wartości dodanej. Zwrot VATu dla obcokrajowców dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych z państw członkowskich UE, a także niektórych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Przygotowując PIT roczny dla obcokrajowca wielu pracodawców w Polsce wymaga, aby pracownik z zagranicy dostarczył zaświadczenie potwierdzające posiadany przez niego status rezydenta podatkowego. Dokument taki wydawany jest przez urząd skarbowy, a o status ten może ubiegać się obcokrajowiec, który przebywa w Polsce więcej niż 183 dni w roku (niekoniecznie nieprzerwanie) i posiada tutaj centrum interesów gospodarczych (np. prowadzona firma lub inne, stałe źródło dochodu) bądź osobistych (dom, rodzina). Nasza kancelaria chętnie pomoże w uporządkowaniu statusu podatkowego i w zdobyciu wszelkich dokumentów z tym związanych.

Podatki w Polsce dla obcokrajowców – co trzeba wiedzieć

Jak wygląda kwestia podatków w Polsce dla obcokrajowców zatrudnionych w polskich firmach? Wszystko zależy od tego, czy dany cudzoziemiec uzyskał w Polsce status rezydenta podatkowego. Jeśli tak, to rozliczany jest na takich samych zasadach, jak obywatel Polski, czyli zobowiązany jest do zapłaty podatku wedle polskich reguł od wszystkich uzyskiwanych dochodów – również tych uzyskiwanych poza granicami Polski. Z kolei cudzoziemiec niebędący polskim rezydentem podatkowym rozliczany jest w Polsce jedynie z tych dochodów, które uzyskał na jej terytorium.

Opodatkowanie dotyczy nie tylko spraw związanych z zatrudnieniem obcokrajowca lub prowadzeniem przez niego własnej firmy. Problematyczna bywa też kwestia podatku od spadków i darowizn dla obcokrajowców. Przepisy prawne w tym względzie mówią jednak jasno – jeżeli w momencie otwarcia spadku bądź zawarcia umowy darowizny nabywca posiada obywatelstwo polskie lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Polski, podlega opodatkowaniu na polskich zasadach. Oznacza to, że podstawa opodatkowania nie ulega zmianie, a zwolnienie z konieczności zapłaty podatku, tak samo jak w przypadku obywateli Polski, dotyczy jedynie najbliższej rodziny spadkodawcy.

Rozliczenie obcokrajowca w Polsce

Obowiązek corocznego rozliczenia podatkowego to kolejna kwestia, która dotyczy osób z zagranicy pracujących w Polsce, a która może sprawić im trudności. Jak rozliczyć PIT cudzoziemca w Polsce? Dokładnie tak samo, jak PIT obywatela Polski. Oznacza to, że cudzoziemców obowiązują takie same terminy złożenia deklaracji podatkowej oraz te same formularze PIT. Należy wybrać je w zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów. W kwestii rozliczenia obcokrajowca w Polsce ważne jest również to, aby do końca lutego każdego roku pracodawca przekazał zagranicznemu pracownikowi PIT-11. Stanowi on potwierdzenie, że zakład pracy odprowadza należne podatki od dochodów pracownika. Jeżeli cudzoziemiec zatrudniony jest w kilku firmach, powinien otrzymać PIT-11 od każdej z nich – w wersji papierowej lub elektronicznej.

Skoro wiemy już, jak wygląda rozliczenie PIT cudzoziemca, ważne jest jeszcze, aby wiedzieć, gdzie złożyć wypełnione zeznanie podatkowe. Obcokrajowcy będący rezydentami Polski mają tę kwestię ułatwioną – wystarczy, że zaniosą PIT do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Istnieje jednak coś takiego jak urzędy skarbowe dla cudzoziemców i są to jednostki, do których z PIT-em powinni udać się cudzoziemcy niebędący rezydentami. W każdym województwie wyznaczony jest jeden taki urząd.

Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce

Jak zostało wcześniej wspomniane, opodatkowanie nierezydentów w Polsce dotyczy tylko tych dochodów, które uzyskali na terytorium naszego kraju. Najczęściej są to przychody osiągane z tytułu działalności wykonywanej osobiście, czyli – zgodnie z art. 13 ustawy o PIT – pracy świadczonej m.in. w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło na rzecz zleceniodawcy będącego przedsiębiorcą. W takim przypadku przychody obcokrajowca-nierezydenta podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Od cudzoziemców pobierany jest on w wysokości 20%.

Zdarza się, że dany cudzoziemiec – w świetle przepisów podatkowych – traktowany jest jako rezydent podatkowy zarówno przez Polskę, jak i przez inny kraj. Taka sytuacja teoretycznie oznacza, iż ma on obowiązek zapłaty podatku w obydwu państwach, co oczywiście byłoby dla niego krzywdzące. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania cudzoziemców pracujących w Polsce i w innym kraju, podpisywane są specjalne, międzynarodowe umowy. Pamiętajmy też, że cudzoziemiec płacący w Polsce podatek PIT ma możliwość skorzystania z ulgi na dziecko. Dla obcokrajowca oznacza to, że może odliczyć określoną w przepisach kwotę również na dorosłe dziecko do 25 roku życia, które kontynuuje naukę w kraju ojczystym. Aby otrzymać ulgę, należy wypełnić odpowiednie rubryki w rozliczeniu PIT obcokrajowca.

Rozliczanie cudzoziemców – poznaj naszą ofertę

Podsumowując, oto główne obszary, w których nasza kancelaria może zapewnić Ci wsparcie:

  • rozliczanie cudzoziemców zatrudnionych w polskiej firmie,
  • PIT dla obcokrajowca,
  • rozliczenia w ramach prowadzonej przez cudzoziemca działalności w Polsce,
  • spadki i darowizny dla cudzoziemców,
  • ulga na dziecko dla obcokrajowca.

Rozliczenie PIT obcokrajowca – sprawdź nasze pozostałe usługi

Obsługa cudzoziemców to nie jedyne, czym się zajmujemy. Z punktu widzenia obcokrajowców zakładających firmę w Polsce cenna może być także nasza pomoc w windykacji należności od kontrahentów, a także wszelkie inne usługi związane z prowadzeniem działalności.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00