Przegląd prawidłowości rozliczeń CIT

Przegląd prawidłowości rozliczeń CIT - kompleksowe wsparcie dla Twojego przedsiębiorstwa

Wzrost nacisku organów podatkowych na walkę z uchybieniami podatkowymi sprawia, że zwiększyła się częstotliwość przeprowadzanych kontroli urzędowych. Wnikliwy przegląd prawidłowości rozliczeń CIT wykonany przez naszych specjalistów pozwala skutecznie zweryfikować rozliczenia spółki i uniknąć ewentualnych nieprawidłowości. Sięgnij po nasze wsparcie w ramach usługi CIT Compliance i ogranicz ryzyko związane z nieprawidłowymi rozliczeniami podatkowymi.

Co obejmuje przegląd podatkowy?

Przegląd prawidłowości rozliczeń CIT wykonany przez doświadczone biuro podatkowe podnosi bezpieczeństwo podatkowe spółki oraz zmniejsza zagrożenie związane z odpowiedzialnością karno-skarbową. Dzięki temu osoby zarządzające spółką oraz odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe mogą poczuć się pewniej w ramach prowadzonej działalności.

Przegląd podatkowy przeprowadzany przez Pietkun Kancelaria Rachunkowa obejmuje:

 

 • badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych poprzez okresowe przeglądy,
 • współpracę z doświadczonymi księgowymi oraz szkolenia dla pracowników,
 • identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego i wskazanie metod ich zarządzania,
 • minimalizację ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej osób fizycznych przez wdrożenie istotnych procedur wewnętrznych,
 • opiekę nad prawidłowością rozliczeń PIT spółki.

Usługa CIT Compliance – dlaczego warto zdecydować się na merytoryczne wsparcie z zewnątrz?

Celem oceny poprawności rozliczeń CIT jest identyfikacja i ocena nieprawidłowości w rozliczeniach dokonanych przez Klienta, a także znalezienie obszarów ryzyka podatkowego.

Raport przygotowywany przez pracowników naszej Kancelarii Rachunkowej wskazuje wszystkie wykryte nieprawidłowości. Dodatkowo zawieramy w nim praktyczne rekomendacje dotyczące dalszych kroków, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego swojej spółki.

Co więcej, warto pamiętać, że profesjonalny przegląd podatkowy to obiektywna i niezależna od pracowników firmy analiza.

Dzięki temu możemy zweryfikować rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa w każdym obszarze. Podczas przygotowywania raportów korzystamy z:

 • dokumentacji finansowej spółki,
 • analiz spółki,
 • rozmów z pracownikami spółki odpowiedzialnymi za rozliczenia rachunkowe.

Przegląd prawidłowości rozliczeń CIT krok po kroku

Jako doświadczona Kancelaria Rachunkowa z Poznania cenimy sobie transparentność współpracy z każdym Klientem. Przed rozpoczęciem swoich działań szczegółowo przedstawiamy więc poszczególne etapy pracy. W ramach przeglądu podatkowego dla spółek wykonujemy następujące kroki:

 • Analiza dokumentów i kwestionariuszy przedsiębiorcy.
 • Spotkanie z pracownikami i przedstawicielami spółki.
 • Przegląd dokumentów w siedzibie spółki.
 • Analiza zgromadzonych dokumentów i informacji.
 • Ustalenie ewentualnego zapotrzebowania na brakujące dokumenty.
 • Przygotowanie pisemnego raportu z przeglądu prawidłowości rozliczeń CIT wraz z niezbędnymi rekomendacjami dla spółki.

Dynamiczne zmiany przepisów podatkowych oraz zmienność interpretacji istniejących zapisów może powodować wiele problemów podczas rozliczeń przedsiębiorstwa. Wsparcie zewnętrznych specjalistów, którzy regularnie dbają o aktualizowanie swojego stanu wiedzy, pozwala więc odpowiadać na wszystkie wytyczne ustawodawcy. Trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego swojej działalności.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w ramach przeglądu prawidłowości rozliczeń CIT, skorzystaj z naszej kompleksowej usługi CIT Compliance. Gwarantujemy pełen profesjonalizm i doskonałe przygotowanie merytoryczne.

Przegląd podatkowy rozliczeń CIT – to warto wiedzieć

Przegląd podatkowy, którego dokonają nasi specjaliści, pozwoli zidentyfikować ewentualne błędy popełniane podczas rozliczania podatku CIT. Przepisy związane z tym podatkiem są dość rozbudowane, dlatego o pomyłki czy błędne interpretacje wcale nie jest trudno. Często nieścisłości pojawiają się już w kwestii stosowania prawidłowej stawki CIT. Przykładowo, co do zasady ze stawki 9% mogą korzystać firmy rozpoczynające działalność, ale jeżeli firma powstała w wyniku restrukturyzacji, nie ma prawa do rozliczania CIT powyższą stawką. Wyjątków od tej reguły jest więcej.

Kolejna kwestia to prawidłowe wyliczenie dochodu podlegającego opodatkowaniu. Trzeba wiedzieć, że niektóre dochody pod pewnymi warunkami zwolnione są z opodatkowania. Istotne znaczenie w tym względzie ma również to, czy siedziba podatnika znajduje się w Polsce czy poza jej granicami. Nowością jest także tzw. estoński CIT, czyli forma opodatkowania dostępna od 2021 roku, która ma na celu ułatwienie rozliczeń CIT. Nie każdy jednak może z niej skorzystać, a jeśli jest do tego uprawniony, musi wiedzieć co i w jakich przypadkach uznawane jest wówczas jako dochód podlegający opodatkowaniu.

Prawidłowe rozliczenie CIT – skorzystaj z przeglądu podatkowego

W przypadku rozliczenia CIT, tak samo jak w przypadku podatku VAT, istnieje możliwość odliczenia kosztów, a tym samym obniżenia podstawy opodatkowania. Częsty błąd związany jest jednak z tym, że koszty rozliczane są za wcześnie. Nadto, aby wydatek mógł być zaliczony w poczet kosztów uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • w dowodach księgowych dotyczących wydatku muszą widnieć dane podatnika,
 • wydatek musi być ponoszony celem osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia ich źródła,
 • wydatek nie może widnieć w katalogu kosztów nieuznawanych jako koszty uzyskania przychodów.

Wiedza na temat tego, co możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a co nie, to ważna sprawa. Nieprawidłowości w tym zakresie, niezależnie od tego czy wynikające z celowego działania czy z niewiedzy, mogą prowadzić do zaniżenia zobowiązania podatkowego, a to podlega surowym karom. Z drugiej strony nieskorzystanie z przysługujących praw do odliczeń powoduje, że odprowadzamy większy podatek, niż należny, co również oznacza straty finansowe dla firmy. Wszelkie wątpliwości warto zatem skonsultować z ekspertem w ramach przeglądu podatkowego.

Przegląd podatkowy – poznaj zakres naszych usług

W gąszczu ciągle zmieniających się przepisów podatkowych łatwo się pogubić, dlatego przegląd podatkowy przeprowadzony przez specjalistę perfekcyjnie zorientowanego w najaktualniejszych zmianach to najlepszy sposób na upewnienie się, czy wszystko rozliczane jest prawidłowo. W wielu przypadkach przegląd tego typu może uchronić podatnika od dotkliwych kar finansowych, które mogą zostać nałożone w toku kontroli celno-skarbowej. Zapraszamy do kancelarii Pietkun po kompleksowe wsparcie w zakresie rozliczeń CIT.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00