Zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie oraz transport odpadów

Nieprawidłowe obchodzenie się z odpadami jest potencjalnie niebezpieczne dla środowiska, dlatego konieczny jest nadzór nad wszelkimi tego typu procesami. Przedsiębiorcy, których działalność polega na odzysku, unieszkodliwianiu oraz przetwarzaniu odpadów zobligowani są do posiadania odpowiedniego pozwolenia.  Nasza kancelaria pomaga w otrzymaniu wymaganych prawem zezwoleń.

Przetwarzanie odpadów – na czym polega?

Zarówno składowanie odpadów, jak i ich unieszkodliwianie – np. poprzez spalanie – musi odbywać się w odpowiednich warunkach, z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. W związku z tym przedsiębiorcy zajmujący się tego typu działalnością muszą otrzymać odpowiednie pozwolenie. Dotyczy ono również firm specjalizujących się w recyklingu. Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie oraz transport odpadów wymagane jest jedynie od przedsiębiorców. Nie muszą się o nie starać osoby fizyczne, wykorzystujące odpady na własny użytek. 

O zezwolenie należy wystąpić przed rozpoczęciem działalności. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą grzywny, sięgającą nawet 1 mln złotych.

Pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie oraz transport odpadów – jakie formalności należy załatwić?

Aby otrzymać odpowiednie zezwolenie, konieczne jest złożenie wniosku wraz z niezbędną dokumentacją do urzędu marszałkowskiego, starostwa powiatowego lub regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Wybór właściwego organu uzależniony jest od rodzaju planowanej działalności, stopnia oddziaływania na środowisko oraz maksymalnej ilości zbieranych i przetwarzanych odpadów. 

Ubiegając się o pozwolenie, należy przedstawić długą listę dokumentów. Należą do nich m.in.:

  • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia – oryginał,
  • decyzja o warunkach zabudowy,
  • decyzja o ukształtowaniu terenu i warunkach środowiskowych,
  • operat przeciwpożarowy,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • opis oraz instrukcja obsługi danej instalacji lub urządzenia,
  • świadectwa potwierdzające kwalifikacje najważniejszych pracowników,
  • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
  • potwierdzenie uregulowania opłat.

Dokumentacja, którą należy skompletować jest obszerna, dlatego wielu przedsiębiorców, chcąc oszczędzić czas i zyskać pewność, że nie popełnią żadnego błędu, przekazuje ten obowiązek w ręce profesjonalistów.

Nasi specjaliści z Pietkun Kancelarii Rachunkowej mają duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. 

Pozwolenie na odzysk i przetwarzanie odpadów – co jeszcze należy wiedzieć?

Po rozpatrzeniu złożonego wniosku, zostanie zlecona kontrola, przeprowadzana przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz inspektora ochrony środowiska. Ma ona na celu sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo posiada odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe, a proces składowania, odzysku i przetwarzania odpadów będzie się odbywał w sposób bezpieczny dla otoczenia.

Jeśli nie zostaną wykryte żadne nieprawidłowości, pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie oraz transport odpadów zostanie wydane. Obowiązuje ono maksymalnie przez okres 10 lat. Po tym czasie należy je odnowić. W przypadku, gdy wynik kontroli będzie negatywny, przedsiębiorca może odwołać się od wydanej decyzji. 

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie ochrony środowiska.  Dzięki profesjonalnej pomocy wielu przedsiębiorców uzyskało niezbędne pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie oraz transport odpadów, co pozwoliło na dynamiczny rozwój ich biznesów i uchroniło przed znacznymi karami, grożącymi za niedopełnienie tych formalności.

Jeśli Twoja firma również stara się o zezwolenie na eksploatację odpadów, zgłoś się do nas.

Sprawdź usługi naszej kancelarii prawnej w kwestiach pozwolenia na wyprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz pozwoleń wodnoprawnych.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00