Reprezentacja w toku dochodzenia roszczeń o zachowek

Reprezentacja w toku dochodzenia roszczeń o zachowek - wsparcie prawnicze w sprawach spadkowych

Zachowek to regulacja wynikająca z prawa spadkowego, która ma na celu zabezpieczenie majątkowe najbliższych osób spadkodawcy przed jego nielojalną ostatnią wolą. Kwestie zachowku po rodzicach i bliskich opisuje kodeks cywilny od art. 991 do art. 1012. Jeśli potrzebujesz merytorycznego wsparcia, nasza Kancelaria oferuje pełną reprezentacją w toku dochodzenia roszczeń o zachowek. Sięgnij po pomoc doświadczonych prawników!

Kiedy należy się zachowek?

Wśród osób uprawnionych do zachowku znajdują się jedynie najbliżsi członkowie rodziny zmarłego:

  • zstępni (potomkowie),
  • rodzice,
  • małżonek – pod warunkiem, że był on powołany do spadku przy dziedziczeniu ustawowym.

Wśród najczęściej rozpatrywanych spraw sądowych dotyczących spadków znajdują się roszczenia o zachowek po rodzicach. Z żądaniem zapłaty najczęściej występują dzieci, jednak zgodnie z art. 991 kodeksu cywilnego upoważnione są do tego również wnuki i prawnuki osoby zmarłej. Do przedstawienia roszczeń o zachowek nie jest natomiast uprawnione rodzeństwo osoby zmarłej.

Roszczenie o zachowek – kiedy nie należy się zachowek?

Do roszczenia o zachowek nie są uprawnione osoby, które:

  • zostały wydziedziczone przez spadkodawcę,
  • zostały uznane za niegodne dziedziczenia,
  • zrzekły się dziedziczenia,
  • odrzuciły spadek,
  • zostały wyłączone z dziedziczenia orzeczeniem sądu.

Na ich miejsce z roszczeniami o zachowek mogą natomiast wejść ich zstępni. W związku z tym wbrew pozorom ilość osób uprawnionych do ubiegania się o zachowek wcale nie musi się zmniejszyć. Dodatkowo warto pamiętać, że wydziedziczenie jest możliwe jedynie w testamencie zmarłego. W związku z tym spadkodawca jeszcze za życia wskazuje, że dana osoba powinna zostać pozbawiona praw do majątku w formie spadku oraz zachowku.

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym i testamencie

Wypłacenie zachowku przysługuje nie tylko, kiedy dana osoba została pominięta w testamencie przez spadkodawcę. Pozew o zachowek mogą też złożyć osoby, które są spadkobiercami – zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i z testamentu. Spadkobiercy mogą ubiegać się o zachowek, kiedy mimo dziedziczenia nie otrzymają przypadającego im udziału zapewnianego przez zachowek. Przykładowo, jeśli w testamencie przyznano danej osobie niewielki udział 1/10 spadku, a wartość zachowku wynosi ¼ spadku. Może się także okazać, że pomimo dziedziczenia ustawowego spadkobierca nie otrzymał nic po zmarłym, ponieważ wartość spadku była zerowa. Dzieje się tak wtedy, kiedy spadkodawca rozdysponował swój majątek za życia w formie darowizn.

Darowizna a zachowek – czy można dochodzić swoich praw?

Wartość darowizn dokonanych przez spadkodawcę wliczana jest do masy spadkowej, od której wylicza się należny zachowek. W przypadku, gdy darowizna została przekazana spadkobiercy lub osobie uprawnionej do zachowku, to roszczenia o jej doliczenie nie ulegają przedawnieniu. Jeśli natomiast darowizna została przekazana osobie trzeciej, która nie znajduje się w gronie spadkobierców, można ją doliczyć do spadku. Warunkiem jest czas – od przekazania tej darowizny nie może upłynąć więcej niż 10 lat wstecz od śmierci spadkodawcy. Rozliczeniu nie podlegają drobne darowizny.

Jak widać, dochodzenie swoich praw w postępowaniu spadkowym może być trudnym i długotrwałym procesem. Nasza reprezentacja w toku dochodzenia roszczeń o zachowek to dodatkowe wsparcie, które zwiększa możliwość uzyskania praw do zachowku. Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszym doświadczonych w prawie spadkowym prawników.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00