Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego – zasady i procedury

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego to status upoważniający cudzoziemca do nieograniczonego czasowo pobytu na terytorium Polski oraz podjęcia pracy bez konieczności załatwiania dodatkowych formalności. Oferujemy pełną obsługę osób zainteresowanych tą procedurą, profesjonalne doradztwo oraz możliwość zastępstwa w kontaktach z urzędem.

Kto może otrzymać zezwolenie
na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozwala na podjęcie pracy bez konieczności załatwiania dodatkowych kwestii formalny – takich jak pozwolenie na pracę – oraz przemieszczanie się w obrębie strefy Schengen, nieprzerwanie przez maksymalnie 90 dni.

Wydanie takiego pozwolenia jest bezterminowe, co oznacza, że jeśli obcokrajowiec raz je otrzyma, nie musi po raz kolejny zgłaszać wniosku o przyznanie lub przedłużenie zezwolenia na pobyt. Należy jednak pamiętać, że karta pobytu przysługująca osobom z zezwoleniem jest ważna 5 lat od momentu wydania. Po upływie tego okresu konieczna jest wymiana jej na nową.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego przysługuje osobom, które:

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego – jak pomagamy klientom?

Aby starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, konieczne jest zgromadzenie pełnej dokumentacji oraz przedstawienie jej w odpowiadającym miejscu zamieszkania urzędzie wojewódzkim najpóźniej w ostatni dzień legalnego pobytu. Czas rozpatrywania wniosku wynosi maksymalnie 3 miesiące.

Każda osoba, która chciałaby starać się o zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski, może zgłosić się po pomoc do naszej kancelarii. Oferujemy profesjonalne doradztwo, pomoc w skompletowaniu dokumentów, dotrzymaniu terminów oraz złożeniu wniosków. Możemy również reprezentować klienta w kontaktach z urzędem. W razie odrzucenia wniosku przeprowadzamy także pełną procedurę odwoławczą.

Wiemy, że dla wielu osób biurokracja bywa przytłaczająca, dlatego z chęcią wyręczamy klientów w kwestiach związanych z zezwoleniami na pobyt. Dzięki naszej profesjonalnej pomocy, oczekiwanie na wydanie decyzji trwa krócej, a szanse na ogłoszenie korzystnego dla klienta wyniku w znaczący sposób rosną.

W czasie prawie dziesięcioletniej działalności wielokrotnie doradzaliśmy klientom na drodze do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, stały czy pobyt rezydenta długoterminowego. Odnosiliśmy sukcesy nawet w skomplikowanych sprawach, które na pierwszy rzut oka nie dawały dużych szansa na powodzenie. 

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00