Sukcesja majątku

Przygotowanie sprawozdań w systemie BDO

Składanie sprawozdań BDO to obowiązek wielu przedsiębiorców wytwarzających odpady, produkujących opakowania czy wprowadzających na rynek pakowane produkty. Nasza kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w przygotowaniu rocznych sprawozdań.

Sprawozdania BDO - kogo dotyczą i kiedy należy je składać?

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, zdecydowana większość przedsiębiorców działających w sektorze produkcji, a także branży budowlanej, wykończeniowej i remontowej zobowiązana jest do składania sprawozdań BDO. Obowiązek ten dotyczy również firm działających w innych sektorach. 

Sprawozdania roczne BDO należy złożyć w urzędzie marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności w terminie do 15 marca każdego roku.

Aby to zrobić, konieczne jest skompletowanie i przedstawienie odpowiednich dokumentów. Należą do nich:

  • właściwie wypełnione sprawozdanie BDO,
  • dane identyfikujące podmiot.

Zakres składanych sprawozdań będzie różny, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Zawsze jednak konieczne jest podanie informacji dotyczących:

  • masy i rodzaju wytwarzanych odpadów,
  • sposobie gospodarowania odpadami (jeśli dotyczy to danego przedsiębiorstwa),
  • wykorzystywanych urządzeniach oraz instalacjach niezbędnych do przetwarzania odpadów.

W przypadku wytwórców osadów ściekowych konieczne jest również zawarcie we wniosku BDO informacji o:

  • ilości osadów ściekowych,
  • składzie osadów ściekowych,
  • miejscu ich przechowywania,
  • adresie oczyszczalni ścieków.

Sprawozdania BDO – najczęstsze błędy przy wypełnianiu wniosków

Niestety, ilość danych, które trzeba przyswoić oraz dokumentów, które należy zebrać jest tak duża, że wielu przedsiębiorców ma z tym problem. Istotne również pozostaje, iż wielu z nich w ogóle nie ma świadomości o spoczywającym na nich obowiązkach. Natomiast spośród składanych sprawozdań ponad 80% jest błędnych. Tymczasem kara za niedopełnienie tego obowiązku może wynieść nawet milion złotych.

Do najczęstszych błędów pojawiających się podczas wypełniania sprawozdań BDO należą:

Korzystając z naszych usług, zyskujesz pewność, że wszystkie dokumenty zostaną właściwie przygotowane i dostarczone w terminie. Możesz zająć się prowadzeniem własnego biznesu, nie zaprzątając sobie głowy kwestiami prawnymi.  

BDO – sprawozdania roczne przygotowane przez naszą kancelarię

Nasza kancelaria specjalizuje się nie tylko w prawie podatkowym. Na co dzień pomagamy również klientom borykającym się licznymi problemami z zakresu finansów oraz różnych gałęzi prawa. Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynku, wśród naszych współpracowników znajdują się również specjaliści od ekologii i prawa ochrony przyrody.

Z naszych usług od lat korzystają przedsiębiorcy zobligowani do składania sprawozdań BDO i oceniają naszą pomoc na bardzo wysokim poziomie.

Oferujemy:

Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i szczegółowo go analizujemy. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyróżniamy się najwyższą jakością obsługi Klientów oraz rzetelnością.

Nasza kancelaria działa w Poznaniu, chętnie jednak udzielamy porad online.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zobowiązanym do składania rocznych sprawozdań BDO, zgłoś się do nas. 

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00