Pomoc w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości

Pomoc w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości - skorzystaj z naszego wsparcia i dostępnych rozwiązań

Nieruchomość to jedna z najlepszych inwestycji, która pozwala w miarę stabilnie zabezpieczyć środki pieniężne. W rozumieniu Kodeksu cywilnego można ją nabyć na drodze kupna. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób, z którego nie każdy zdaje sobie sprawę. Nieruchomość można też przejąć przez zasiedzenie. Warunkiem jest jej posiadanie przez określony prawnie czas. Nasza Kancelaria udziela profesjonalnej pomocy w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, aby nieść wsparcie swoim Klientom.

Zasiedzenie nieruchomości - co to jest i na czym polega?

Nieprzerwane władanie konkretną nieruchomością gruntową, budynkową lub lokalową przez określony czas, pozwala uzyskać jej prawo własności poprzez zasiedzenie. W praktyce posiadacz nieruchomości, który w świetle prawa nie jest jej właścicielem, może nabyć prawo własności, jeśli jest posiadaczem samoistnym przez minimum 20 lat. Co ciekawe, po upływie tego czasu posiadacz samoistny ma tak samo silne prawa do nieruchomości, co osoba, która w przeszłości nabyła ją na drodze umowy sprzedaży.

Aby zostać właścicielem nieruchomości przez zasiedzenie, należy dopełnić wielu formalności. Najważniejszą z nich jest faktyczne wykazanie, że posiadanie samoistne trwało przez przewidziany prawnie czas. Aby jako posiadacz nieruchomości niebędący właścicielem nabyć do niej własność, musisz posiadać nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacza samoistny (pod warunkiem, że uzyskasz zasiedzenie w dobrej wierze). Jeśli natomiast upłynie 30 lat, nie muszą być rozpatrywane intencje posiadacza.

W praktyce uzyskanie praw do nieruchomości przez zasiedzenie nie jest tak prostym zadaniem i wymaga zatwierdzenia przez sąd. Dlatego też warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnego. Nasza Kancelaria oferuje pomoc w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości. Na swoim koncie mamy wiele spraw zakończonych pozytywnie dla naszych Klientów.

Kto ma prawo do zasiedzenia nieruchomości?

Prawo do zasiedzenia nieruchomości przysługuje każdemu, ponieważ przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują w tej kwestii żadnych ograniczeń. W efekcie zasiedzenia nieruchomości może dokonać:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.

W praktyce wniosek o zasiedzenie jest najczęściej składany przez osoby fizyczne.

Pomoc w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości – niezbędne formalności

Zasiedzenie nieruchomości wymaga wielu starań, a droga do jego stwierdzenia i uzyskania formalnego dokumentu może być długa. Podstawą jest uzyskanie przychylnego orzeczenia sądu, które stwierdzi nabycie własności oraz zezwoli na dokonanie wpisu do księgi wieczystej.

Sąd wydaje swoje postanowienie po przeprowadzeniu postępowania nieprocesowego zgodnego z przepisami prawa cywilnego. Dodatkowo posiadacz zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku o zasiedzenie. Powinien być on skierowany do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie omawianej nieruchomości.

Podczas wypełniania wniosku o zasiedzenie, należy podać uzasadnienie, które będzie obejmowało wszelkie okoliczności będące podstawą zasiedzenia. Działanie sądu w znacznej mierze polega na ocenie, czy w rzeczywistości doszło do zasiedzenia.

Kwestie istotne w toku sprawy to:

  • fakt posiadania samoistnego,
  • określenie momentu objęcia nieruchomości,
  • upływ przewidzianego prawnie czasu,
  • określenie czy doszło do zasiedzenia w dobrej wierze.

Dodatkowo warto pamiętać, że postanowienie sądu nie przenosi własności nieruchomości, a jedynie stwierdza fakt zasiedzenia. Jak widać, proces ten jest bardzo skomplikowany, a postępowanie może ciągnąć się przez kilka miesięcy. Jeśli chcesz maksymalnie skrócić ten czas, skorzystaj ze wsparcia naszej Kancelarii. Gwarantujemy kompleksową pomoc w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości na każdym etapie.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00