Zwrot VAT

Zwrot VAT - merytoryczne wsparcie dla Twojego biznesu

Płatnikom VAT przysługuje prawo odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług od podatku należnego z tytułu sprzedaży. Każdy podatnik VAT zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży VAT, na którego podstawie na koniec okresu rozliczeniowego sporządza się plik JPK_V7. Wyliczony w nim podatek należny i naliczony pozwala ocenić, czy przedsiębiorcy przysługuje zwrot podatku. Nasza Kancelaria Rachunkowa wspiera przedsiębiorców w uzyskiwaniu zwrotu VAT z Urzędu Skarbowego. To ważne wsparcie finansowe dla każdego biznesu.

Kiedy przysługuje zwrot VAT?

Kiedy podatek należny stanowi wyższą kwotę od podatku naliczonego, przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłacenia różnicy w terminie zgodnym ze złożeniem pliku JPK_V7. Ustawodawca przewiduje na to czas do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jeśli jednak podatek VAT naliczony jest wyższy od kwoty należnego podatku VAT, podatnik ma do wyboru dwie możliwości:

  • Przeniesienie uzyskanej nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy – nadwyżka z poprzedniego pliku JPK_V7 może zmniejszać powstałe zobowiązanie podatkowe. Warto pamiętać, że pojawiające się nadwyżki mogą się kumulować, kiedy w kolejnym JPK_V7 również podatek naliczony będzie wyższy,
  • Uzyskanie zwrotu VAT – podatnik ma prawo do żądania zwrotu całej nadwyżki lub jej części. Wówczas pozostałą kwotę można przeznaczyć jako kwotę przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy.

Wiedząc komu przysługuje zwrot VAT, warto ustalić również, w jakim terminie można spodziewać się środków na swoim koncie bankowym.

W jakim terminie następuje zwrot podatku VAT?

Ustawodawca przewiduje różne terminy zwrotu podatku VAT. Zgodnie z przepisami, zwrot środków można otrzymać w ciągu:

  • 60 dni – w przypadku podatników, którzy w danym okresie rozliczeniowym dokonywali transakcji opodatkowanych (łącznie z transakcjami opodatkowanymi stawką 0%),
  • 180 dni – w przypadku przedsiębiorców, którzy nie dokonywali żadnych transakcji opodatkowanych,
  • 25 dni – termin przyspieszony zarezerwowany dla podatników, którzy zapłacili wszystkie faktury i podatki wynikające z dokumentów celnych we wskazanym terminie.

Jak uzyskać zwrot podatku VAT?

Podczas rozliczenia podatku VAT za dany okres, przedsiębiorca ma czas na zapłacenie należnego podatku do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, który jest rozliczany. W terminie tym należy złożyć w formie elektronicznej deklaracje:

  • VAT-7 – dla rozliczeń miesięcznych,
  • VAT-7K – dla rozliczeń kwartalnych.

Jeśli w czasie rozliczania podatku okaże się, że firmie należy się zwrot podatku VAT, można zadecydować, w jakiej formie pieniądze zostaną zwrócone, o czym pisaliśmy powyżej. Warto jednak pamiętać, że domyślnie nadwyżka przenoszona jest automatycznie na kolejny okres rozliczeniowy. Dlatego, jeśli przedsiębiorca chce otrzymać pieniądze na swoje konto bankowe, zobowiązany jest do zadeklarowania takich chęci. Można to zrobić poprzez wypełnienie właściwych pozycji w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Rozliczenie podatku oraz uzyskanie ewentualnego zwrotu może być proste, jeśli przedsiębiorca posiada stosowną wiedzę. Księgowość oraz rozliczenia podatkowe warto jednak przekazać w ręce profesjonalistów. Nasza Kancelaria Rachunkowa z Poznania zadba, aby należny zwrot podatku VAT trafił możliwie szybko na rachunek bankowy firmy. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak istotny jest taki zastrzyk gotówki – zwłaszcza dla niewielkich firm.

Skorzystaj z naszego profesjonalnego wsparcia. Nasi specjaliści nie tylko ustalą czy przysługuje Ci zwrot podatku, ale również zadbają, aby jak najszybciej dokonać wszelkich formalności związanych ze zwrotem środków na konto bankowe.

 

Co musisz wiedzieć na temat zwrotu VAT?

Zwrot VAT może dotyczyć jedynie tych transakcji, w ramach których przedsiębiorca poniósł koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W praktyce mowa tutaj przede wszystkim o podatku, jaki płaci za zakupów towarów, materiałów czy też usług związanych z prowadzeniem firmy. Do transakcji obejmowanych zwrotem podatku VAT zalicza się także podatek naliczany w przypadku importu towaru. Przedsiębiorcy odbywający podróże służbowe nieraz zastanawiają się jak odzyskać VAT z nabytych usług gastronomicznych czy noclegowych. Niestety, usługi te nie kwalifikują się do zwrotu.

Zwrot podatku VAT a działalność gospodarcza

Zwrot VAT w terminie 60 dni to opcja, która może być wybrana m.in. przez podatników prowadzących sprzedaż tylko i wyłącznie za granicą, ale także i przez tych, którzy w okresie zwrotu VAT akurat nie dokonywali sprzedaży krajowej, a jedynie sprzedaż za granicą. Wśród podatników najwięcej pytań budzi jednak kwestia dotycząca tego, kiedy zwrot VAT w skróconym terminie jest możliwy do otrzymania. Warto wiedzieć, że termin zwrotu VAT w tym trybie nie jest zależny od rodzaju nabytych towarów czy też od tego, jaką stawką podatkową sprzedaż została dokonana. Nawet jeśli w danym okresie rozliczeniowym przez podatnika nie zostały podjęte żadne czynności opodatkowane, tak samo przysługuje mu prawo do przyspieszonego terminu zwrotu VAT.

Odzyskanie VAT – jakie kroki trzeba podjąć?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy finansowanie zakupów kredytem bankowym uprawnia ich do odzyskania VAT w trybie przyspieszonym. Tak, ponieważ w ustawie nigdzie nie znajdujemy zapisu mówiącego o tym, iż należności muszą być pokryte ze środków własnych podatnika. Pamiętajmy jednak, że aby móc ubiegać się o zwrot podatku VAT w trybie przyspieszonym, wszystkie faktury ujęte w części deklaracyjnej JPK_V7 w momencie składania wniosku o zwrot podatku VAT muszą być rozliczone. Musi też istnieć konkretny powód, z uwagi na który przedsiębiorca prosi o szybszy zwrot. Najczęściej we wniosku o zwrot VAT uzasadnienie dotyczy konieczności zapewnienia firmie płynności finansowej, ale warto postarać się o jak najlepsze umotywowanie prośby.

Termin zwrotu VAT – najważniejsze informacje

Pamiętajmy, że zwrot VAT 60 dni to termin podstawowy. Może się jednak zdarzyć, że organ będzie miał wątpliwości co do zasadności zwrotu i w takiej sytuacji, na mocy postanowienia, ma on prawo do przedłużenia terminu zwrotu. VAT może zostać też zwrócony w przedłużonym terminie wtedy, gdy za dany okres rozliczeniowy nie zostanie wykazana żadna sprzedaż, a jedynie zakupy. Jednak gdy weryfikacja wykaże, że zwrot jest zasadny, urząd wypłaci go wraz z odsetkami. W przypadku, gdy urząd zadecyduje o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT, podatnik ma też możliwość otrzymać go w podstawowym terminie, o ile tylko złoży w urzędzie zabezpieczenie majątkowe w kwocie, która odpowiada kwocie zwrotu.

Kto wypełnia wniosek o zwrot podatku VAT?

Wniosek o zwrot podatku VAT na rachunek VAT powinien zostać złożony wraz z JPK_V7. W pliku tym zaznaczamy wówczas pozycję P-55. Nie trzeba już składać osobnego wniosku ani zastanawiać się, kto powinien być osobą odpowiedzialną za jego wypełnienie czy podpisanie. Warto dodać, że zwrot VAT na nowych zasadach, czyli na rachunek VAT, to opcja łatwa i szybka, w porównaniu ze zwrotem na tradycyjny rachunek bankowy, choć trzeba liczyć się z tym, że odzyskanie VAT w taki sposób ograniczy możliwości wydatkowania zwróconych środków.

Wniosek o zwrot VAT a uzasadnienie

Art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług dopuszcza możliwość zwrotu różnicy podatku w trybie przyspieszonym – w ciągu 25 dni. Zwrot VAT w takim terminie może być jednak dokonany jedynie w sytuacji, gdy spełniony zostanie szereg warunków, a potwierdzenie tego znajdzie się we wniosku o przyspieszony zwrot VAT. Uzasadnienie wniosku powinno być zatem przygotowane z pomocą osoby orientującej się w tym zakresie. Wniosek o zwrot VAT, uzasadnienie i wszelkie inne dokumenty chętnie przygotują za Ciebie nasi specjaliści.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00