Umowy zarządzania nieruchomościami

Co należy wiedzieć o umowie zarządzania nieruchomościami?

Jedną z głównych czynności po zakupie nieruchomości jest ustanowienie zarządcy, który będzie angażował się w funkcjonowanie budynku, a także nawiąże udaną współpracę z mieszkańcami. Rola zarządcy jest nie do przecenienia zwłaszcza w przypadku budynków wspólnych lub całych wspólnot mieszkaniowych. Obowiązki zarządcy określa umowa sporządzana między właścicielami a osobą, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Nasi specjaliści pomogą Państwu przygotować optymalną umowę zarządzania nieruchomościami.

Umowa o zarządzanie nieruchomością prywatną

Najważniejszym aktem normatywnym w tematyce zarządzania nieruchomościami jest Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Zawarte są w niej m.in. informacje na temat kompetencji samego zarządcy. Zgodnie z literą prawa taką funkcję może pełnić wyłącznie osoba fizyczna, która legitymuje się posiadaniem licencji zawodowej zarządcy nieruchomości nadanej przez stosowne organy państwowe. Wymogiem formalnym jest również sporządzenie umowy na piśmie. Inny zapis mówi o wymogu posiadania przez zarządcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym w umowie zarządzaniu nieruchomościami powinny znaleźć się takie zapisy jak:

 

 • oświadczenie zarządcy o tym, że posiada uprawnienia zawodowe wydane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
 • numer licencji zarządcy,
 • wynagrodzenie zarządcy,
 • oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC,
 • dane nieruchomości,
 • dane księgi wieczystej,
 • zakres obowiązków zarządcy,
 • zapis o odpowiedzialności zarządcy za opiekę nad nieruchomością wspólną,
 • zapis o zachowaniu tajemnicy zawodowej przez zarządcę, który obowiązuje do momentu wypowiedzenia umowy o zarządzanie nieruchomością.

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej

W przypadku umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną, kluczowa jest jak największa szczegółowość, gdyż w takich sytuacjach łatwiej o nieścisłości między oczekiwaniami mieszkańców, a zarządcą. Jeśli właściciele mieszkań lub domów tworzą wspólnotę, w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólnoty powinien znaleźć się również zapis o obowiązku reprezentowania wspólnoty przed sądami w sprawach dotyczących nieruchomości. Chodzi tu zarówno o np. wyegzekwowanie należności od mieszkańców, jak i procesy wytaczane chociażby deweloperowi, który odmawia wykonania napraw, które obejmuje gwarancja. Jak widać zakres obowiązków zarządcy jest bardzo duży, dlatego umowa powinna być przygotowana przy wsparciu profesjonalistów z zakresu prawa. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej znajdziemy doświadczonych specjalistów, którzy przygotują optymalną umowę zarządzania nieruchomościami.

Co należy do obowiązków zarządcy?

Jak już zostało wspomniane, umowa o zarządzanie nieruchomością powinna być możliwie najbardziej precyzyjna. Zapewni to transparentność w kwestii obowiązków zarządcy względem właścicieli lub wspólnoty. Do najczęstszych obowiązków zarządcy, które zawierane są w umowie zalicza się m.in.:

 

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz pełnej dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • obowiązek kontrolowania rozliczeń (opłaty za energię elektryczną, wodę, itp.),
 • nadzorowanie wykonawców usług na rzecz obiektu (np. pielęgnacja zieleni),
 • rozliczanie opłat wnoszonych przez mieszkańców na rzecz wspólnoty,
 • sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie rocznego planu gospodarczego,
 • organizowanie cyklicznych zebrań właścicieli nieruchomości.

Pozostałe obowiązki zarządcy regulują poza ustawą również zapisy kodeksu cywilnego. Sporządzenie umowy zarządzania nieruchomościami to często skomplikowany proces, który ma satysfakcjonować obie strony, dlatego warto skorzystać z pomocy niezależnego podmiotu, jak nasza Kancelaria. Zachęcamy do kontaktu i zapewniamy profesjonalną obsługę.

Swoją pomocą oferujemy również w zakresie zniesienia współwłasności oraz umów deweloperskich.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00