Obliczanie obciążeń

Masz pytania?
Zostaw nam kontakt do siebie! Oddzwonimy.

  Jak obliczyć wynagrodzenie pracowników – wyliczanie obciążeń

  Wynagrodzenie pracowników podawane w umowie o pracę zazwyczaj określane jest kwotą brutto. W praktyce wypłata, która trafia do pracownika, jest zdecydowanie niższa. Fakt ten wynika z obliczenia obciążeń wynagrodzenia i pomniejszenia go o składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy. Wyliczanie obciążeń możesz zlecić naszym specjalistom, którzy zajmą się comiesięcznym przygotowywaniem listy płac. Dzięki temu możesz odciążyć swój dział kadr i płac lub przekazać nam również jego pozostałe zadania i całkowicie z niego zrezygnować.

  Obliczanie obciążeń przy oskładkowaniu
  dodatkowych składników wynagrodzenia

  W skład wynagrodzenia pracownika brutto wchodzi kwota zasadnicza, premie, dodatki, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie chorobowe oraz ekwiwalent za urlop. Od wszystkich wymienionych składników pracodawca zobowiązany jest do odprowadzenia składek ZUS. Podczas wyliczania obciążeń warto jednak wziąć pod uwagę, że nie wszystkie dodatki do pensji podlegają obligatoryjnemu oskładkowaniu. Z wymogu tego zwolnione są:

  Wyliczanie wynagrodzenia pracowników – jakie obciążenia należy wziąć pod uwagę?

  Podczas ustalania wynagrodzenia netto, a więc kwoty do wypłaty dla pracownika, należy odjąć od uzyskanego przychodu pracownika wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że tylko niektóre z nich są finansowane bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika. Część składek odprowadza również z własnych środków pracodawca i są one ustalane na podstawie wynagrodzenia brutto.

  Obliczanie obciążeń a składki zdrowotne

  Podczas wyliczania wynagrodzenia do wypłaty dla pracownika, należy uwzględnić również potrącenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jej stawka wynosi dokładnie 9% wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki odprowadzone na ubezpieczenia społeczne. Zdarza się, że w przypadku niewielkich wynagrodzeń u pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy składka zdrowotna ogranicza się do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

  Obliczanie obciążeń a wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)

  Przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolne, jednak każdy pracownik, który zdecyduje się na ten ruch, powinien liczyć się z kolejnymi odliczeniami. Wyliczone obciążenia pobierane są z wynagrodzenia netto pracownika i przekazywane do wybranej instytucji finansowej.

  Wpłata podstawowa dla uczestnika PPK wynosi 2% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracownik może także zadeklarować kwotę dodatkową, której wartość nie może przekroczyć 2%. Warto również pamiętać, że składki emerytalno-rentowe finansowane przez pracodawcę stanowią w świetle prawa przychód dla pracownika, dlatego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wynagrodzeniu netto.

  POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

  BIURO W POZNANIU

  ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

  TELEFON

  GODZINY PRACY

  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00