Sporządzanie sprawozdań PRTR

Sporządzanie sprawozdań PRTR

Składanie sprawozdań do PRTR to wymóg unijny, a jego celem jest usystematyzowanie przekazywanych informacji o stanie środowiska. Jest to obowiązek wielu przedsiębiorców. Termin składania sprawozdań ustalony został do 31 marca każdego roku. Nasza kancelaria pomaga w dopełnieniu wszelkich formalności. 

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań do PRTR?

Rejestr E-PRTR czyli European Pollutant Release and Transfer Register to unijny spis uwalniania i transferu zanieczyszczeń. Powinny się z nim znaleźć wszystkie firmy, które eksploatują środowisko naturalne i mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza. Podstawę prawną stanowi tutaj unijne rozporządzenie nr 166/ 2006/WE oraz art. 236a – 236d Prawa ochrony środowiska.

Do składania rocznych sprawozdań PRTR o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie:

  • górnictwa,
  • oczyszczania ścieków komunalnych oraz przemysłowych,
  • wytwarzania produktów węglowych, a także bezdymnego paliwa stałego,
  • hodowli ryb i skorupiaków,
  • impregnacji drewna.

Sprawozdania PRTR – do kiedy i gdzie należy je złożyć?

Dokument ten należy przekazać do odpowiedniego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska raz w roku, nie później niż do końca marca. Można to zrobić drogą elektroniczną, za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie GIOŚ. Niezłożenie sprawozdania PRTR w terminie może się wiązać z nałożeniem grzywny w wysokości nawet 10.000 złotych.

Sprawozdania PRTR – co powinny zawierać?

Najważniejszym elementem dokumentu jest określenie ilości emisji. Dane zawarte w sprawozdaniu PRTR muszą być zgodne z tymi, na podstawie których wylicza się wysokość opłat za korzystanie ze środowiska. Dodatkowo w sprawozdaniu muszą się pojawić informacje na temat metodologii pozyskiwanych danych – mogą to być sposoby dokonywania pomiarów, stosowane metody obliczeń, itp.

Dla wielu przedsiębiorców samodzielne pozyskiwanie tego typu informacji oraz wypełnianie wniosków jest trudne i czasochłonne, tym bardziej że prawo ochrony środowiska wymaga od nich znacznie większej ilości formalności. Problematyczne może być również zapamiętywanie wszystkich ważnych terminów. Przedsiębiorcy, którzy chcą się skoncentrować na prowadzeniu własnego biznesu, a przy tym zyskać pewność, że wszystkie kwestie formalne zostały prawidłowo załatwione, chętnie korzystają z naszych usług. Każdego roku tworzymy wiele sprawozdań PRTR. Zapraszamy do współpracy.

Pietkun Kancelaria Rachunkowa – skorzystaj z naszej profesjonalnej pomocy

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie rachunkowości, finansów oraz prawa. Specjalizujemy się w prawie ochrony środowiska i od lat pomagamy naszym klientom w dopełnianiu wszelkich formalności, otrzymywaniu pozwoleń, składaniu sprawozdań i raportów czy naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska. Tworzymy również roczne sprawozdania PRTR i przesyłamy je do WIOŚ. Wiemy, że przepisy prawa ochrony przyrody oraz liczne i często zmieniające się dyrektywy unijne mogą być bardzo skomplikowane dla przedsiębiorców, dlatego oferujemy im swoją profesjonalną pomoc na każdym etapie załatwiania sprawy.

Działamy na rynku od 10 lat – w tym czasie zdobyliśmy silną pozycję w branży. Cieszymy się dobrą opinią  i zaufaniem klientów, którzy powierzają w nasze ręce prawne i finansowe aspekty swoich biznesów. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo działa w branży zobowiązanej do składania sprawozdań PRTR, możemy zająć się tym za Ciebie. Skorzystaj również z naszej pomocy prawnej w zakresie sporządzania raportów do KOBIZE oraz stałej obsługi w zakresie ochrony środowiska.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00