Naliczanie opłat wodnych i sporządzanie kwartalnych oświadczeń do PGW Wody Polskie

Naliczanie opłat wodnych i sporządzanie kwartalnych oświadczeń do PGW Wody Polskie

Prowadzenie wielu działalności wiąże się z koniecznością dokonywania opłat za usługi wodne oraz składania kwartalnych oświadczeń. Dla części przedsiębiorców jest to kłopotliwe i czasochłonne. W naszej kancelarii zawsze staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom Klientów, dlatego oferujemy pomoc w naliczaniu opłat i sporządzaniu oświadczeń do PGW Wody Polskie.

Czym są usługi wodne i kogo dotyczą?

Usługi wodne to szczególny rodzaj korzystania z ogólnodostępnych wód, wykraczający poza standardowy, powszechny zakres. Część z nich podlega opłacie. Naliczanie opłat wodnych odbywa się m.in. w przypadku:

  • poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w różnych celach,
  • wprowadzania ścieków do wody lub do gleby,
  • działania mogącego doprowadzić do odwodnienia gruntów,
  • szczególnego korzystania z wód – wydobywanie z wód powierzchniowych piasku, żwiru, kamieni, wycinanie roślin wodnych, zmniejszenie naturalnej retencji terenowej itp. 

Wysokość powyższych opłat ustalana jest przez Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zazwyczaj w ich skład wchodzą opłaty stałe i zmienne – te pierwsze ustalane są raz na rok, natomiast drugie raz na kwartał.

 „Wysokość opłaty stałej ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i odpowiednio w zależności od rodzaju usługi wodnej – maksymalnej ilości możliwych do pobrania wód,  wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzanych  do wód – wód opadowych lub roztopowych albo wód pochodzących z odwodnienia gruntów, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym” – czytamy na stronie wody.gov.pl. Natomiast opłata zmienna uzależniona jest od faktycznego stopnia eksploatacji wód.

Naliczanie opłat wodnych i sporządzanie oświadczeń kwartalnych – podstawa prawna, terminy i niezbędne dokumenty

Obowiązek złożenia oświadczeń do PGW Wody Polskie wynika z art. 552 ust. 2b ustawy o Prawie wodnym. Oświadczenia składa się 4 razy do roku, na 30 dni po zakończeniu każdego kwartału. Można to zrobić osobiście w Zarządzie Zlewni PGW Wody lub drogą elektroniczną. Odpowiednie wnioski należy pobrać ze strony internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Wcześniej należy jednak zgromadzić odpowiednie dokumenty. 

Naliczanie opłat wodnych i sporządzanie oświadczeń – oferujemy profesjonalną pomoc

Zasady rozliczania opłat za usługi wodne są skomplikowane, dlatego wielu przedsiębiorców gubi się w gąszczu przepisów i nie wie, czy podlega obowiązkowym opłatom oraz konieczności składania oświadczeń do PGW Wody Polskie.

Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, najlepiej przekazać te sprawy w ręce profesjonalistów. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej służymy pomocą każdemu Klientowi. Z naszych usług korzysta wielu zadowolonych ze współpracy przedsiębiorców.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie prawa wodnego i postępujemy zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Znamy i przestrzegamy wszystkich najważniejszych terminów, aby nasi Klienci  mieli pewność, że wszystkie ich sprawy zostały załatwione bez zwłoki.

Oferujemy:

  •  dokładną analizę każdej sytuacji i dobór najlepszego rozwiązania,
  •  naliczenie opłat wodnych,
  •  sporządzenie kwartalnych oświadczeń do PGW Wody Polskie,
  •  korektę błędnie złożonych oświadczeń,
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych.

Pietkun Kancelaria Rachunkowa istnieje na rynku od 10 lat. Cieszymy się renomą i zaufaniem Klientów, które zdobyliśmy dzięki profesjonalnemu podejściu i skutecznej pomocy. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw w zakresie ochrony środowiska oraz prawa wodnego. Każdego roku składamy w imieniu naszych klientów wiele kwartalnych oświadczeń do Wód Polskich. Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas już dzisiaj.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00