Pomoc w nadużyciach urzędniczych wymiaru sprawiedliwości

Pomoc w nadużyciach urzędniczych wymiaru sprawiedliwości - uzyskaj merytoryczne wsparcie

Nadużycia urzędnicze to problem, wobec którego wielu przedsiębiorców oraz osób prywatnych czuje się bezsilnie. Tymczasem można domagać się wyciągnięcia konsekwencji wobec nierzetelnych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jeśli chcesz zadbać o swoje interesy, zgłoś się po wsparcie naszych doświadczonych prawników. Pomoc w nadużyciach urzędniczych wymiaru sprawiedliwości to nasza specjalność.

Bezprawie urzędnicze - możliwości reakcji

Problem odpowiedzialności urzędników wymiaru sprawiedliwości to złożona kwestia. Niejednokrotnie brak naszej wiedzy lub chęć korzystnego załatwienia sprawy powodują, że przymykamy oko na bezprawie urzędnicze. Wielu osobom towarzyszy też poczucie bezsilności wobec bezkarności funkcjonariuszy. Tymczasem ograniczając się do prawnej odpowiedzialności urzędników, można wyróżnić odpowiedzialność na gruncie:

  • prawa karnego,
  • prawa cywilnego,
  • prawa administracyjnego,
  • prawa dyscyplinarnego.

Pomoc w nadużyciach urzędniczych wymiaru sprawiedliwości to nasza misja. Wieloletnie doświadczenie i wiedza merytoryczna sprawiają, że umiejętnie podchodzimy do problemu, rozpatrując każdą kwestię indywidualnie. Jeśli zauważasz wyraźne nadużycia urzędnicze, zgłoś się do naszej Kancelarii. Pomożemy Ci m.in. w przygotowaniu i złożeniu odpowiedniej skargi, np. na przewlekłość postępowania.

Zakres pomocy w nadużyciach urzędniczych wymiaru sprawiedliwości

Kancelaria Pietkun reprezentuje wielu Klientów, których interesy zostały naruszone wskutek bezprawnego działania aparatu państwowego.

W ramach naszego wsparcia:

W ramach pomocy w nadużyciach urzędniczych wymiaru sprawiedliwości nie unikamy spraw skomplikowanych i trudnych, które wymagają indywidualnego podejścia. Zgromadzona wiedza w zakresie prawa polskiego i międzynarodowego pozwala nam płynnie poruszać się po tematyce bezprawia urzędniczego. Nasza Kancelaria zajmuje się również rozwiązywaniem sporów w zakresie B2B.

Nadużycia urzędnicze a odpowiedzialność karna funkcjonariusza

Nadużycie urzędnicze czy popełnienie przestępstwa urzędniczego ma charakter indywidualny. Oznacza to, że nie każdy urzędnik może je popełnić. Według kodeksu karnego art. 231 przestępstwa działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, przekraczając uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, może dopuścić się funkcjonariusz publiczny.

W myśl art. 231 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego poprzez:

  • wykraczanie poza uprawnienia służbowe,
  • działania bez podstawy prawnej,
  • zaniechanie,
  • nienależyte lub niedbałe wykonywanie obowiązków.

W zapisie przewidziana jest za to kara pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast za działanie nieumyślne i nieumyślne wyrządzenie szkody urzędnik podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2.

Co więcej, według art. 231 kodeksu karnego urzędnik ponosi odpowiedzialność nie tylko, kiedy szkoda się pojawiła, ale również, kiedy doszło do realnego zagrożenia powstałej straty majątkowej i moralnej. Warto o tym pamiętać i sięgnąć po pomoc naszej Kancelarii, kiedy potrzebna Ci pomoc w nadużyciach urzędniczych wymiaru sprawiedliwości.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00