Zabezpieczenie roszczeń na etapie procesowym

Zabezpieczenie roszczeń na etapie procesowym - profesjonalne wsparcie prawników i radców prawnych

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia to skuteczna forma wsparcia w procesie odzyskiwania długów. Może jednak dotyczyć również roszczeń niepieniężnych. Aby możliwie szybko wyegzekwować swoje należności, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika. Nasza Kancelaria pomoże Ci złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o zabezpieczenie roszczeń na etapie przedsądowym.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia - co to jest?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego istnieje możliwość złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Co dokument ten oznacza w praktyce? Kiedy sąd wyda orzeczenie w sprawie udzielenia zabezpieczenia, dłużnik nie może wyzbyć się swojego majątku i stać się niewypłacalnym przed zakończeniem postępowania sądowego. Rozwiązanie to jest najczęściej stosowane w przypadku zadłużeń finansowych wśród przedsiębiorców. Złożenie wniosku o zabezpieczenie ułatwia odzyskanie zaległych płatności. Warto jednak pamiętać, że przedmiotem roszczenia nie muszą być pieniądze. Sąd może wówczas udzielić zabezpieczenia w taki sposób, jaki uzna za stosowny w przypadku zaistniałych okoliczności.

Jeśli planujesz złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń na etapie procesowym, jednak nie wiesz, od czego zacząć, skorzystaj z profesjonalnego wsparcia naszej Kancelarii. Działamy na terenie Poznania i okolic, ale dopuszczamy też możliwość współpracy zdalnej.

Kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia – k.p.c

Zgodnie z kodeksem cywilnym wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia można złożyć w każdej sprawie cywilnej, która podlega rozpoznaniu przez sąd. Co więcej, sędzia może udzielić zabezpieczenia przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub w jego trakcie. Uzyskanie zabezpieczenia jest możliwe, jeśli chodzi o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił (art. 730 k.p.c.).

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia pozwala uzyskać ochronę prawną, która zapewnia możliwość skutecznego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego

Dodatkowo postępowanie zabezpieczające:

  • ułatwia dochodzenie roszczeń, dzięki możliwości usprawnienia procesu egzekucji,
  • umożliwia osiągnięcie innego celu postępowania, np. tymczasowego zaspokojenia roszczeń.

Co powinien zawierać wniosek o udzielenie  zabezpieczenie roszczenia?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenie roszczenia pieniężnego stanowi pismo procesowe, dlatego powinien spełniać wymogi zawarte w art. 126 k.p.c. Prawidłowo przygotowane pismo procesowe powinno zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
  • imiona, nazwiska lub nazwy stron;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku, w szczególności sposób zabezpieczenia roszczenia;
  • wskazanie faktów, na których oparty jest wniosek;
  • podpis strony, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego;
  • niezbędne załączniki.

Jak widać, samodzielne przygotowanie wniosku o udzielenie zabezpieczenie roszczeń na etapie procesowym może być skomplikowane. Dodatkowo dokumentacja się poszerza, jeśli wniosek jest pierwszym pismem w sprawie. Warto więc skorzystać z pomocy prawnej naszej Kancelarii.

Wniosek o zabezpieczenie – opłata

Złożenie wniosku o udzielnie zabezpieczenie roszczeń wiąże się z dodatkową opłatą – zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W przypadku wniosku złożonego przed rozpoczęciem postępowania pobiera się czwartą część opłaty należnej od pozwu o roszczenie.

Jeśli natomiast składamy wniosek o zabezpieczenie roszczeń na etapie procesowym, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00