Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - wsparcie prawnicze

Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności to jeden z międzynarodowych instrumentów mających na celu ochronę praw człowieka i wolności przed nadużyciem ze strony władzy państwowej. W sytuacji jawnego łamania praw osobistych, warto rozważyć złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jako Kancelaria wspierająca ideę wolności i praw człowieka, pomożemy Ci w prawidłowym przebiegu tego procesu.

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - komu przysługuje?

Prawo wniesienia skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przysługuje:

  • jednostce,
  • grupie jednostek,
  • organizacji pozarządowej,

która uważa, że jej prawa gwarantowane przepisami Konwencji zostały naruszone przez władzę państwową. Warunkiem jest obecność państwa w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Konwencja zapewnia też ochronę wszystkim osobom znajdującym się pod jurysdykcją państw – stron Konwencji.

Aby złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości było ważne, należy spełnić warunki opisane w art. 35 Konwencji. Dodatkowo należy spełnić wymogi zawarte w Regulaminie Trybunału. Skarga powinna być złożona na oryginalnym formularzu pobranym ze strony internetowej Trybunału w Strasburgu.

Jeśli poszukujesz prawnego wsparcia podczas składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zgłoś się po pomoc do naszych doświadczonych prawników i radców prawnych. Znajomość prawa międzynarodowego nie stanowi dla nas problemu, dlatego warto zaufać naszej Kancelarii z Poznania.

Skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – ważne terminy

Od 1 lutego 2022 r. uległy zmianie terminy składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Obecnie termin złożenia pisma wynosi 4 miesiące od daty podjęcia ostatecznej decyzji na poziomie krajowym. W praktyce skrócono więc termin składania skarg, który dotychczas wynosił 6 miesięcy.

Jednocześnie warto pamiętać, że zmiana terminu nie działa wstecz. Termin 6 miesięcy ma zastosowanie w sytuacji, kiedy ostateczna decyzja na poziomie krajowym zapadła przed datą 1 lutego 2022 r. 

Co istotne, niedotrzymanie terminu podczas składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka narusza wymogi dopuszczalności skargi (art. 35 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności). W efekcie taka skarga zostanie odrzucona przez Trybunał w Strasburgu. Aby uniknąć tej sytuacji, warto sięgnąć po pomoc naszych prawników, którzy zadbają o terminowe złożenie dokumentacji.

Ważne, aby pamiętać, że Trybunał rozpocznie rozpatrywanie sprawy dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym. Fakt ten wynika z powszechnie uznawanych zasad prawa międzynarodowego.

Jakie warunki powinna spełniać skarga do Strasburga?

Dopuszczenie skargi indywidualnej lub państwowej do merytorycznego rozstrzygnięcia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wymaga spełnienia kilku warunków formalnych:

  • skarga powinna dotyczyć faktycznego naruszenia praw gwarantowanych w Konwencji i jej protokołach dodatkowych,
  • przedmiotem skargi mogą być jedynie działania lub zaniechania władzy państwowej (do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy rozpatrywanie spraw skierowanych przeciwko osobom prywatnym i organizacjom o charakterze niepublicznym),
  • skarga musi dotyczyć decyzji oraz faktów, które nastąpiły po 30 kwietnia 1993 r.,
  • ze skargą można wystąpić po wykorzystaniu wszystkich krajowych środków odwoławczych,
  • ze skargą do Strasburga może wystąpić jedynie osoba lub organizacja pozarządowa, która uważa się za pokrzywdzoną.

Wolność i prawa człowieka to kluczowe wartości, które wspieramy każdego dnia. Jeśli myślisz o zgłoszeniu swojej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, skonsultuj się z naszą Kancelarią. Pomożemy Ci w korzystnym zakończeniu sprawy. Oferujemy również pomoc w zakresie egzekucji orzeczeń sądowych oraz pomoc w pisaniu skargi na przewlekłość postępowania.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00