PIT 11 a cudzoziemcy

Jeden z naszych Klientów, spółka zatrudniająca cudzoziemców, zwrócił się do nas z pytaniem, jak należy sporządzić informację PIT-11 za 2019 rok dla cudzoziemca, który nie posiada numeru PESEL. Spółka, jako płatnik, zobowiązana jest bowiem podać identyfikator podatkowy w informacji PIT-11.

(więcej…)

ciąża a umowa na czas określony

Temat związany z ciążą oraz przedłużeniem umowy zawartej na czas określony spędza sen niejednej Pracownicy, a tym bardziej Pracodawcy.

Poniższy artykuł dedykuję dla przyszłych mam.

(więcej…)