W tym artykule wyjaśnimy, co to jest podatek dochodowy. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT w Polsce to wprowadzony w 1991 r. jednolity podatek, który wpływa na dochody osób fizycznych posiadających rezydencję podatkową w kraju lub dochody z tzw. polskiego źródła. Osoby, które nie ukończyły 26 lat, są zwolnione z płacenia podatku dochodowego – co nie znaczy, że nie muszą rozliczać PIT-u.

Pojęcie rezydencji podatkowej — kto płaci PIT?

Polskim rezydentem podatkowym jest każda osoba zamieszkała w Polsce, czyli każda osoba fizyczna mająca ośrodek życiowych interesów w Polsce lub przebywająca na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym — i tutaj płaci też podatki dochodowe. W przypadku konfliktu miejsca zamieszkania zastosowanie mają zasady przewidziane w umowach podatkowych. Jeśli masz problem z ich interpretacją skontaktuj się z nami.

Co to jest podatek dochodowy? PIT definicja

Podatek dochodowy jest podstawowym podatkiem pobieranym w Polsce. To właśnie on wzbudza zazwyczaj największe kontrowersje (nawet większe niż zagadnienie, czy osoba fizyczna może wystawić fakturę i jak to zrobić) i dzieli ludzi na różne klasy zarobkowe. Z definicji podatek dochodowy PIT pobiera się od osób fizycznych od sumy dochodów. Jest to różnica między przychodem a kosztem uzyskania przychodu.

Dochód do opodatkowania — podatki dochodowe

Ustawa wymienia jako przykład różne źródła dochodu: wynagrodzenie za pracę (w szerokim zakresie sumy i wartości uzyskiwane jako pracownik), działalność osobista, pozarolnicza działalność gospodarcza (z trzema odrębnymi podatkami), wpływy ze sprzedaży nieruchomości, dochody kapitałowe (odsetki i dywidendy), dzierżawy majątku i inne źródła.

Obliczanie podatku — ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych PIT?

Podatek PIT ma charakter ściśle indywidualny. Istnieje możliwość złożenia oświadczenia wraz z małżonkiem lub z dziećmi w przypadku rodziny niepełnej. Podatek możesz z łatwością obliczyć na stronie Ministerstwa Finansów. Znajdziesz tam kalkulator PIT. Wystarczy wpisać w Google „Kalkulator PIT Ministerstwo Finansów”. Obliczanie podatku PIT stanie się wtedy o wiele łatwiejsze niż wykonywanie obliczeń samodzielnie, np. mając pod ręką papierową instrukcję z US.

Progi podatkowe PIT

Dwa progi podatkowe PIT wzięły się z ujętej w konstytucji zasady sprawiedliwości. Osoby, które zarabiają mniej – do 85.528 złotych w ciągu roku rozliczają się z US z podatku wynoszącego 17% ich dochodów. Osoby powyżej tego progu płacą podatek w wysokości 32%, ale tylko od tej części dochodów, która przewyższa kwotę 85.528,00 złotych.

Czy można rozliczyć PIT przez Internet?

Podatki można opłacać na dwa sposoby: przez pracodawcę (potrącanie na koniec miesiąca od wynagrodzenia) lub samodzielnie. W przypadku potrącenia podatku u pracodawcy należy wypełnić formularz PIT-2 w celu poinformowania o tym fiskusa. Jeśli wolisz sam opłacać podatki, musisz wypełnić formularz PIT. Dostępne są formularze: PIT 36, 36-L, 37, 38 i 39. Możliwe jest też płacenie podatków on-line za pomocą aplikacji e-Deklaracje (deklaracje elektroniczne), systemu do wysyłania formularzy podatkowych lub przez epit.podatki.gov.pl.

Do kiedy należy rozliczyć PIT?

Zeznanie podatkowe należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia. Zapłata podatku musi nastąpić na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Numer indywidualnego rachunku podatkowego podatnik może otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Wystarczy podać swój identyfikator podatkowy, PESEL albo NIP.

Jeśli jednak zeznanie podatkowe nie zostanie złożone, to z dniem 1 maja deklaracja PIT, którą Urząd Skarbowy sporządzi za Ciebie na podstawie PIT-11 i PIT-8C, bez Twojego udziału stanie się roczną deklaracją podatkową. Takie rozwiązanie ogranicza formalności do minimum, jednak ogranicza również osobiste skontrolowanie rozliczenia.

Komu przysługuje zwrot podatku PIT?

Ze zwrotu podatku PIT mogą skorzystać osoby, które w ciągu roku płaciły wyższe zaliczki niż wymagane lub mają prawo do ulg i odliczeń. Jakie ulgi można odliczyć od PIT? Od podatku można odliczyć np. ulgę prorodzinną, abolicyjną czy rehabilitacyjną. Zwrot podatku następuje zazwyczaj w cięgi 90 dni od złożenia deklaracji PIT. Można go otrzymać w formie gotówkowej lub w postaci przelewu na konto bankowe.

Czym różni się PIT od CIT-u?

Definicja PIT określa, że jest to podatek od osób fizycznych. CIT jest podatkiem od osób prawnych: jednostek organizacyjnych, spółek i przedsiębiorstw. Każdy podatnik CIT mający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski podlega opodatkowaniu, niezależnie od miejsca, w którym osiągnął dochód — podlega on nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.