Egzekwowanie należności od kontrahentów to jeden z głównych problemów polskich przedsiębiorców. W połowie kwietnia 2020 roku aż 23 proc. firm deklarowało, że nie ma wystarczających środków na spłatę swoich zobowiązań. Sytuację znacznie pogorszyła pandemia koronawirusa, podczas której 2/3 firm notuje spadek przychodów. Windykacja niezapłaconych faktur stała się więc koniecznością dla zachowania płynności finansowej.

Dlaczego wiele firm rezygnuje z prawa dochodzenia swojego długu?

Odzyskiwanie długów to temat, który spędza sen z powiek wielu przedsiębiorców. Okazuje się jednak, że część firm decyduje się jedynie na regularne przypomnienia o płatnościach, zrzucając zaległości na karb ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności. W efekcie ponaglenia są nagminnie ignorowane przez dłużników. Windykacja faktury staje się więc koniecznością, z której jednak rezygnuje wiele pokrzywdzonych osób. Fakt ten najczęściej wynika z błędnego przekonania o wysokich kosztach postępowania windykacyjnego oraz jego długotrwałym charakterze. Wielu wierzycieli nie jest też świadomych swoich praw i możliwości w windykacji należności.

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Nieuregulowane faktury, które zostały wystawione za wyświadczone usługi lub dostarczone produkty powinny być dochodzone przez osoby realizujące zlecenie. Windykacja niezapłaconych faktur pozwala utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa, a także rozwijać swoją dalszą działalność. Odzyskiwanie długów można podzielić na 3 zasadnicze etapy, które składają się na pełny proces windykacyjny:

Windykacja należności za zrealizowane usługi wbrew obowiązującym opiniom nie jest procesem skomplikowanym i kosztownym. Warto więc upomnieć się o uczciwie zarobione pieniądze, aby nie ponosić dodatkowych kosztów w prowadzeniu działalności.

Windykacja należności – postępowanie polubowne

Polubowna windykacja niezapłaconych faktur oznacza w praktyce ponowną prośbę o uregulowanie płatności, np. telefoniczną lub mailową. Trudno jednak wymagać od klienta, aby opłacił fakturę, kiedy zwlekał z tą czynnością przez dłuższy czas. Niestety wezwanie do zapłaty może okazać się nieskuteczne. Na tym etapie warto więc skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy sami w sobie podkreślają wagę sytuacji. Po ich stronie stoi doskonale przygotowane zaplecze organizacyjne oraz doświadczenie, które budzi respekt dłużnika. Windykacja należności jest wówczas skuteczniejsza, ponieważ osoba zalegająca z płatnością przeczuwa, że sprawa może zostać skierowana do sądu.

Windykacja faktury – postępowanie sądowe

Kolejnym etapem windykacji faktury jest wkroczenie na drogę sądową. W takim przypadku poparta dokumentacją kontraktową nieopłacona faktura jest istotnym dowodem w sprawie. Posiadanie takiego dokumentu w większości przypadków pozwala uzyskać sądowy nakaz zapłaty. Uprawomocnienie takiego wyroku sądu pozwala na wszczęcie egzekucji komorniczej.

Odzyskiwanie długów – postępowanie egzekucyjne

Postępowanie windykacyjne z udziałem komornika poprzedzone jest postępowaniem klauzulowym. Proces ten nazywany jest również postępowaniem egzekucyjnym. Windykacja należności ma doprowadzić w takim przypadku do odzyskania długu o charakterze przymusowym. Na tym etapie nieopłacona faktura oraz związana z nią dokumentacja tracą na swojej ważności. W świetle prawa dla komornika istotne jest jedynie brzmienie wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji oraz zapis tytułu wykonawczego. Może on przyjmować formę:

  • Wyroku sądu,
  • Sądowego nakazu zapłaty,
  • Ugody zawartej przed sądem.

Windykacja niezapłaconych faktur na drodze postępowania egzekucyjnego stanowi ostateczność. Nie należy jednak obawiać się walki o własne pieniądze, kiedy wszelkie dowody w sprawie stoją po stronie firmy wystawiającej fakturę za wykonane usługi lub dostarczone produkty.