Wybór formy opodatkowania to jedna z ważniejszych decyzji dotyczących prowadzenia własnej firmy. Wpływa on nie tylko na wysokość podatku dochodowego, ale również określa sposób wykonywania wszystkich rozliczeń działalności gospodarczej. Nie bez powodu wielu przedsiębiorców zadaje sobie więc pytanie – ryczałt czy zasady ogólne? Decyzję tę warto dobrze przemyśleć, ponieważ formę opodatkowania zazwyczaj można zmienić jedynie raz do roku.

Rozliczenie na zasadach ogólnych dla wszystkich przedsiębiorców

Rozliczenie na zasadach ogólnych to rozwiązanie dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Wysokość podatku w tym przypadku uzależniona jest od wysokości dochodu:

  • Stawka 18% – od dochodu w wysokości do 85 528 zł,
  • Stawka 32% – od dochodu powyżej 85 528 zł.

Rozliczenie ogólne cieszy się dużą popularnością wśród większości przedsiębiorców, co spowodowane jest wieloma czynnikami. Przede wszystkim przedsiębiorca ma prawo skorzystać z kwoty wolnej od podatku, a także zmniejszyć opłacany podatek, dzięki kosztom uzyskania przychodu. Rozliczenie na zasadach ogólnych umożliwia też rozliczanie się wraz z małżonkiem, korzystanie z ulgi na dzieci oraz z ulgi na Internet.

W przypadku małych przedsiębiorców, których dochód nie przekracza 1,2 mln euro, dopuszczalne jest na zasadach ogólnych prowadzenie uproszczonej księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów. W przypadku firm osiągających większe dochody, wymagane jest już prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – nie dla wszystkich

Ryczałt ewidencjonowany to rodzaj opodatkowania przedsiębiorstw, który również ma wiele plusów. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce obowiązuje obecnie 5 stawek ryczałtu: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%. Firmy decydujące się na ryczałt mają naliczany podatek jako stały procent od osiągniętego przychodu. Znacznym przywilejem jest również brak obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). W celach księgowych wystarczy prowadzenie ewidencji przychodów, popartej odpowiednimi dokumentami księgowymi.

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców. Z takiej formy rozliczenia mogą skorzystać jedynie ściśle określone branże, które wymienione zostały w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z ryczałtu mogą skorzystać przede wszystkim przedstawiciele wolnych zawodów, pośrednicy handlowi, budowlańcy oraz właściciele punktów gastronomicznych.

Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu nie mogą pomniejszyć własnych przychodów o żadne koszty ich uzyskania (z drobnymi wyjątkami). Są oni także pozbawieni możliwości rozliczania się wraz z małżonkiem oraz skorzystania z ulgi na dzieci.

Ryczałt czy zasady ogólne – co wybrać?

Jeżeli ze względu na rodzaj prowadzonej branży przedsiębiorca nie może skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dylemat ryczałt czy zasady ogólne staje się bezpodstawny. Jednak jeśli dana firma może skorzystać z obu sposobów rozliczenia, przedsiębiorca powinien przeprowadzić dokładną kalkulację prognozowanych przychodów i kosztów. Pozwoli mu to wybrać najlepszą formę opodatkowania.

Można przyjąć, że działalności gospodarcze, które wiążą się z wysokimi kosztami, lepiej prosperują na zasadach ogólnych. Ma to szczególnie istotne znaczenie, kiedy przychody firmy nie są zbyt wysokie. Co więcej, zasady ogólne będą lepszym wyborem dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. W takim przypadku można wliczyć w koszty działalności wydatki związane z opłaceniem pensji oraz składek ZUS.

Z kolei ryczałt będzie doskonałą formą opodatkowania dla dobrze zarabiających przedstawicieli wolnych zawodów, np. dziennikarzy, grafików, czy tłumaczy. Z reguły wykonują oni swoją pracę w domu, a do wywiązania się z obowiązków potrzebują jedynie komputera i Internetu. Warto jednocześnie pamiętać, że przedsiębiorcy mają możliwość zmiany sposobu opodatkowania raz w roku, w terminie do 20 stycznia.