Prawo polskie zezwala przedsiębiorcom na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jej alternatywą są natomiast spółki prawa handlowego, czyli podmioty działające na podstawie statutu lub umowy. Zanim zdecydujesz się na rejestrację firmy, warto sprawdzić dokładnie wszystkie warianty, aby wybrać dla siebie najlepszą opcję. Jakie rodzaje spółek prawa handlowego można założyć w Polsce?

Rodzaje spółek prawa handlowego – spółki osobowe

Podstawowe rodzaje spółek prawa handlowego dzielimy na spółki osobowe oraz kapitałowe. Te pierwsze charakteryzują się stałym składem osobowym, który reprezentują wspólnicy. Ich prawem, a zarazem obowiązkiem jest prowadzenie spraw wewnętrznych spółki. Każdy ze wspólników posiada więc uprawnienia do reprezentowania spółki w relacjach z osobami trzecimi. Dodatkowo warto pamiętać, że w przypadku spółek osobowych za zobowiązania wobec wspomnianych osób trzecich odpowiada nie tylko spółka, ale również wspólnicy całym swoim majątkiem.

Spółki osobowe w Polsce – podział

  • Spółka jawna – to podstawowy rodzaj spółki osobowej, który sprawdza się w przypadku prowadzenia małych i średnich działalności gospodarczych przez niewielu wspólników. Mogą oni dysponować dużym kapitałem lub zdecydować się na działalność, która nie wymaga znacznych nakładów finansowych.
  • Spółka partnerska – to rozwiązanie dla osób wykonujących wolny zawód, ponieważ pozwala zmniejszyć ryzyko związane z jego wykonywaniem. Za popełnione błędy w sztuce jednego ze wspólników nie ponoszą odpowiedzialności pozostali partnerzy.
  • Spółka komandytowa – wspólnicy dzielą się tutaj na komplementariuszy, którzy odpowiadają bez ograniczeń za zobowiązania spółki oraz komandytariuszy, których odpowiedzialność ogranicza się do konkretnej wysokości sumy komandytowej. Wspólnicy mogą dowolnie kształtować odpowiedzialność za prowadzenie spraw oraz zobowiązania spółki.
  • Spółka komandytowo-akcyjna – w tym rodzaju spółki wspólników dzieli się na komplementariuszy – inwestorów aktywnych oraz akcjonariuszy – inwestorów pasywnych, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Forma ta posiada wiele cech spółki kapitałowej.

Rodzaje spółek prawa handlowego w Polsce – spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe wyróżniają się z kolei zmiennym kapitałem oraz składem osobowym. W tym przypadku istnieje również możliwość wyłączenia odpowiedzialności wspólników. Fakt ten podyktowany jest zasadą, że za wszystkie zobowiązania odpowiedzialność ponosi sama spółka.

Spółki kapitałowe w Polsce – podział

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – to najpopularniejszy rodzaj spółki prawa handlowego w Polsce. Zadecydowały o tym: ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wysokości wniesionych wkładów, minimalny kapitał zakładowy w kwocie 5 tys. zł oraz proste zasady prowadzenia spraw spółki. Założenie tej formacji jest równoznaczne ze wpisem do KRS.
  • Spółka akcyjna – forma najbardziej skomplikowana pod względem prawno-finansowym, dlatego wybierana jest głównie przez duże firmy i korporacje. Minimalny kapitał zakładowy to aż 100 tys. zł. Znaczną część tej kwoty można pozyskać przez emisję nowych akcji lub wejście na giełdę papierów wartościowych. Umowa tej spółki wymaga formy aktu notarialnego.
  • Prosta spółka akcyjna (PSA) – to typ spółki wprowadzony do polskiego prawa w dniu 1 marca 2020 r. Łączy ona w sobie cechy spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. To forma, która powstała z myślą o założycielach startupów.

Jednocześnie osoby zastanawiające się jakie rodzaje spółek prawa handlowego można założyć w Polsce, nie powinny brać pod uwagę spółki cywilnej. Stanowi ona bowiem formę umowy i jako taka nie tworzy nowego, odrębnego podmiotu. Przedsiębiorcami w tym przypadku są wspólnicy spółki cywilnej.