Podatek od spadku i darowizn to podatek, który z pewnymi wyjątkami o których poniżej należy zapłacić, gdy otrzyma się pieniądze lub majątek zmarłego. Za zapłacenie podatku odpowiada beneficjent. Gdy wykonawca spadku podzieli majątek i rozdzieli go między spadkobierców, do gry wchodzi podatek spadkowy. Kwota podatku jest obliczana osobno dla każdego indywidualnego beneficjenta, a beneficjent musi zapłacić podatek.

Czym jest podatek od spadków i darowizn?

Podatek spadkowy to podatek nakładany na osoby dziedziczące majątek po zmarłej osobie. Jego stawka podatkowa zależy od wartości spadku oraz stosunku beneficjenta do osoby zmarłej.

Czy można być zwolnionym od podatku? Podatek od spadków i darowizn ustawa

Jeśli wartość Twojego spadku (lub darowizny) przekracza kwotę niepodlegającą opodatkowaniu, jesteś zobowiązany do zapłaty podatku. Zwolnienie z podatku następuje, gdy wartość otrzymanych aktywów nie przekracza kwoty:

  • 9637 zł — dla osób należących do I grupy podatkowej,
  • 7276 zł — dla osób należących do II grupy podatkowej,
  • 4902 zł — dla osób należących do III grupy podatkowej.

Kto musi płacić podatek od spadków i darowizn? Ustawa o spadkach i darowiznach

Pierwsza grupa — małżonek, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, pasierb, ojczym, macocha, bracia i siostry, teściowie, zięć, synowa;

Druga grupa — dzieci siostry, wnuki brata, rodzeństwo rodziców np. ciotki, wujkowie, małżonkowie pasierbów, małżonkowie sióstr, żony braci oraz bracia i siostry małżonka, małżonkowie innych krewnych, wnuczki męża;

Trzecia grupa — wszyscy dalsi krewni lub inne osoby.

Jaka jest wysokość podatku?

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podatek naliczany jest od nadwyżki podstawy opodatkowania nad kwotą bez podatku. Beneficjenci zaliczeni do pierwszej grupy podatkowej powyżej progu 10 278 zł płacą podatek w wysokości 3%. Powyżej kwoty 20 556 zł podatek wynosi 308,30 zł i 5% nadwyżki. II grupa podatkowa płaci podatek w wysokości 7%, a powyżej 10 278 zł jest to 719,50 zł i 9% od nadwyżki. III grupa podatkowa płaci najwyższy podatek, bo 12% od podstawowej kwoty, a jeśli przekroczy próg, podatek wynosi 1 223,40 zł i 16% od nadwyżki.

Kwota podatku, gdy wartość spadku wynosi:

dla:

do 10 278 zł od 10 278 zł do 20 556 zł
I grupy podatkowej

3%

308,30 zł plus 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
II grupy podatkowej 7% 719,50 zł plus 9% nadwyżki ponad 10 278 zł
III grupy podatkowej 12% 1233,40 zł plus 16% nadwyżki ponad 10 278 zł

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn całkowicie zwalniają z obowiązku zapłaty tego podatku członków tzw. zerowej grupy podatkowej. Zalicza się do nich m.in. małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę. Co istotne znowelizowane przepisy ustawy przewidują możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku również rodziny adopcyjne.

Zwolnienie nie jest jednak automatyczne. Należy dopełnić ściśle określonych formalności.

Zgłoszenie nabycia:

Podstawowym warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie przez uprawnionego formularza SD – Z2 właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Termin zgłoszenia:

Zgłoszenia należy dokonać w terminie:

– 6 miesięcy licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia (dotyczy nabycia spadku);

– 6 miesięcy licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego (uzyskania darowizny).

Co istotne – w przypadku, gdy wskazany powyżej termin zostanie przekroczony podatnik musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku w pełnej wysokości.

Jak sprawdzić, czy spadkodawca ma długi?

Dowiedziałeś się, że krewny pozostawił Ci spadek? Nie wiesz, co się składa na majątek spadkowy? Zwykle, gdy otrzymujemy spadek, myślimy, że wiele z niego wyciągniemy. Jednak może być odwrotnie. Jak sprawdzić, czy spadkodawca był zadłużony? Jak podjąć decyzję o przyjęciu spadku?

Dziedziczenie długów związanych z pożyczkami i kredytami

Najczęściej są to długi związane z pożyczkami i kredytami. Dodatkowo możemy dostać mieszkanie zadłużone, z niezapłaconymi czynszami i innymi rachunkami. Oczywiście sprawa się komplikuje również wtedy, gdy spadkodawca prowadził własną działalność gospodarczą. Jeśli nikt z rodziny nie wie, czy spadkodawca był zadłużony, lub jeśli nie możesz znaleźć dokumentów, które to potwierdzą, należy zastosować inne metody. Mogą Ci w tym pomóc rejestratorzy, tacy jak BIK, BIG, ERIF i KRD. Niestety nie wszystkie bazy danych są w stanie dostarczyć wszystkich „informacji o zadłużeniu”.

Należy jednak pamiętać, iż przepisy kodeksu cywilnego dają spadkobiercą możliwość odrzucenia spadku. Jest to rozwiązanie, z którego można skorzystać zwłaszcza, gdy przedmiotem spadku są długi spadkowe.

Komornik w sprawie spadkowej — sporządzenie inwentarza spadkodawcy

W celu sprawdzenia, czy zmarły nie miał żadnych długów, możesz również wystąpić do sądu spadkowego o sporządzenie inwentarza spadkodawcy. Postępowanie prowadzi komornik, którego zadaniem jest ustalenie i oszacowanie wartości kompozycyjnej spadku. Wynik postępowania pozwoli ustalić, czy spadkodawca był zadłużony, a więc spokojnie możesz zdecydować, czy chcesz przyjąć spadek, czy nie — odrzucić go.