Podatek dochodowy od kapitału (podatek Belki) w Polsce został wprowadzony w 2002 roku, od kiedy ministrem finansów był Marek Belka. Dlatego podatek został „ochrzczony” jego imieniem. Od tego czasu płacimy 19% podatku od dochodów z giełdy, rynku Forex, funduszy inwestycyjnych, a nawet lokat bankowych.

Podwójne opodatkowanie – podatek Belki i oprocentowanie banku

Do podwójnego opodatkowania przyzwyczailiśmy się już dawno — płacimy podatek od zarobionych i zdeponowanych pieniędzy, np. na oprocentowanej lokacie lub rachunku bankowym (podatek od odsetek kapitałowych). Jednak od czasu do czasu powracają głosy, by znieść podatek od dochodów kapitałowych.

Czym jest podatek od zysków kapitałowych? Podatek Belki — ile zapłacisz?

Podatek od zysków kapitałowych jest opłatą od zysku osiągniętego ze sprzedaży niektórych rodzajów aktywów. Obejmują one między innymi inwestycje w akcje lub nieruchomości. Zysk kapitałowy oblicza się jako łączną cenę sprzedaży pomniejszoną o pierwotny koszt składnika aktywów.

Co to jest strata kapitałowa?

Strata kapitałowa występuje, gdy sprzedane zostaną składnik aktywów za cenę niższą niż cena pierwotna. Niektóre straty kapitałowe można wykorzystać do skompensowania zysków kapitałowych w zeznaniu podatkowym, co obniża podatki, które należy zapłacić.

Kiedy podatek od zysków kapitałowych jest należny?

Podatek od zysków kapitałowych jest należny dopiero po sprzedaży inwestycji. Na przykład, nie zapłacisz podatku, gdy akcje zyskują na wartości w Twoim portfelu. Jednak po sprzedaży akcji zysk należy wykazać w zeznaniu podatkowym. W rezultacie płacisz podatek od zysku według stawki zysków kapitałowych.

Kto musi płacić podatek od dochodów kapitałowych?

Osoby prawne muszą płacić podatek od dochodów kapitałowych — regulacje zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Z późniejszymi zmianami. Spółki zarejestrowane w Polsce lub zarządzające nimi w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów i zysków kapitałowych na całym świecie. Spółki niebędące rezydentami podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów i zysków kapitałowych pochodzących z Polski.

Czym są przychody z kapitałów pieniężnych?

Zyski kapitałowe są wliczane w dochód firmy i są opodatkowane w wysokości 19%. W przypadku osób fizycznych od zysków kapitałowych ze zbycia papierów wartościowych i nieruchomości obowiązuje zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Jeżeli wpływy ze sprzedaży nieruchomości zostaną ponownie zainwestowane w inne nieruchomości mieszkalne w Polsce lub UE (których podatnik będzie używał jako ich główne miejsce zamieszkania) w ciągu 24 miesięcy od sprzedaży lub podatnik był ich właścicielem przez co najmniej pięć lat, zbycie jest zwolnione z podatku. W przypadku majątku dziedziczonego pięcioletni okres rozpoczyna się od dnia jego nabycia przez zmarłego.

Podatek Belki i jego wysokość, a dochody zagraniczne

W Polsce wszystkie odsetki od lokat bankowych objęte są podatkiem Belki w wysokości 19%. Jednak nierezydenci podatkowi (jeśli nie mieszkasz w Polsce dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym) mogą skorzystać z Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli to zrobią, to odsetki — czy to z konta oszczędnościowego, czy z lokat — będą opodatkowane zgodnie z ustawodawstwem kraju właściwego dla danego podatnika rezydencji podatkowej (podatek jest bardzo często dużo niższy). Aby skorzystać z tego prawa, należy przedstawić bankowi certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez zagraniczny Urząd Skarbowy.

W jakim terminie należy zapłacić podatek od dochodów kapitałowych?

Termin rozliczenia podatku od zysków kapitałowych, nawet w przypadku wykonania tylko jednej transakcji zbycia papierów wartościowych obowiązuje do rozliczenia się za pomocą formularza PIT-38, w terminie do 30 kwietnia. Biuro maklerskie, w którym prowadzisz swój rachunek, przygotuje dla Ciebie bilans – formularz PIT-8C – trafi on zarówno do Twoich rąk, jak i do Urzędu Skarbowego.

Jak uzupełnić PIT-38 w przypadku gdy nie podlegasz żadnym odliczeniom?

Uzupełnij formularz PIT-38 o stawki przychodów i kosztów ich uzyskania oraz zysku wymienione w pozycjach 45-47 w formularzu PIT-8C. Jeśli robisz to za pomocą e-Deklaracji lub rozliczasz swój PIT przy pomocy strony Ministerstwa Finansów, sprawa staje się jeszcze prostsza. Program komputerowy lub aplikacja dokona kalkulacji za nas.