Jeżeli prowadzicie Państwo m.in. sklep spożywczy, firmę budowlaną, remontową, gabinet lekarski lub stomatologiczny i chcecie uniknąć konieczności zapłacenia wysokich kar administracyjnych, ten artykuł na pewno Państwa zainteresuje.

Z dniem 01 stycznia 2020 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019, poz. 701), które nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z system BDO, czyli Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Rejestr BDO

Integralną częścią BDO jest tzw. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony już 24 stycznia 2018 roku (dalej: „Rejestr BDO”). Dotychczas obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO dotyczył wyłącznie podmiotów wytwarzających odpady oraz prowadzących ewidencję tych odpadów. Od dnia 01 stycznia 2020 roku obowiązkowej rejestracji będą dodatkowo podlegali m.in. przedsiębiorcy (w tym prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą), którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Z informacji zawartych na stronie internetowej Bazy Danych o Produktach
i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (www.mos.gov.pl) wynika, iż podmiotami zobowiązanymi do uzyskania wpisu  do Rejestru BDO są przykładowo:

  • sklepy spożywcze;
  • firmy budowlane, remontowe;
  • gabinety lekarskie;
  • gabinety stomatologiczne;
  • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach;
  • warsztaty samochodowe;
  • zakłady produkcyjne.

Którzy przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO.

Przedsiębiorca może sprawdzić, czy jest objęty obowiązkiem rejestracji wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO pod adresem:  (https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/).

Termin rejestracji.

Zarejestrowanie firmy w Rejestrze BDO następuje na podstawie wniosku przedsiębiorcy. Wniosek o rejestrację podlega zgłoszeniu w urzędzie marszałkowskim. Na dopełnienie formalności przedsiębiorcy mają czas tylko do 31 grudnia 2019 roku.

Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnili obowiązku zgłoszenia do Rejestru BDO mogą mieć wiele problemów. Ustawodawca przewidział bowiem bardzo dotkliwe kary w postaci sankcji finansowych, jak również aresztu. Przykładowo:

  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru –administracyjna kara pieniężna w wysokości nie niższej niż 000 złotych, nie więcej niż 1.000.000,00 złotych;
  • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny;
  • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna w wysokości nie niższej niż 5.000 złotych, nie więcej niż 1.000.000,00 złotych.

Konsekwencje finansowe mogę być bardzo dotkliwe dla przedsiębiorców. My pomożemy jednak Państwu ich uniknąć. Zapraszamy zatem do skorzystania z naszej oferty. Więcej szczegółów otrzymacie Państwo pisząc na adres: p.pietkun@pietkunkancelaria.pl