Zatrudnianie Ukraińców w Polsce to ważny element ciągłości pracy oraz rozwoju wielu rodzimych przedsiębiorstw. Pracownicy ze wschodu cenieni są za silną motywację do pracy, sumienność, gotowość do nadgodzin, elastyczność oraz bliskość językowo-kulturową. Warto więc sprawdzić, jak wygląda legalizacja pracownika z Ukrainy w Polsce. Jakie kroki należy podjąć, aby sprawnie przejść przez ten proces?

Praca dla Ukraińców – ile trwa proces legalizacji?

Legalizacja pracownika z Ukrainy to proces, który w zależności od jego indywidualnej sytuacji może trwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Zatrudnienie warto więc zacząć planować z odpowiednim wyprzedzeniem. Prace sezonowe lub zwiększenie obrotów firmy w konkretnych miesiącach pozwalają odpowiednio wcześnie prognozować, kiedy potrzebna będzie pomoc. Legalne zatrudnienie Ukraińców w Polsce trwa średnio:

  • Od 7 do 60 dni – w przypadku zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,
  • Kilka miesięcy – w przypadku składania wniosku na pobyt czasowy i pracę, czyli tzw. kartę pobytu przez Ukraińca.

Zatrudnienie Ukraińca krok po kroku

Po znalezieniu odpowiedniego kandydata do pracy należy rozpocząć legalizację pracownika z Ukrainy. Może on przyjechać do Polski na podstawie ruchu bezwizowego na czas 90 dni lub na podstawie ważnej wizy. W przypadku pracowników, którzy chcą ubiegać się o zatrudnienie w Polsce, wydawana jest wiza typu D (tzw. wiza pracownicza), która uprawnia do pracy i pobytu w kraju. Jej ważność to 180 dni. Zatrudnienie Ukraińca krok po kroku prezentuje się dalej następująco:

Krok 1: Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy

Legalizacja pracownika z Ukrainy w Polsce wymaga złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wiąże się to z uiszczeniem opłaty w wysokości 30 zł za dokument. Po wpisaniu oświadczenia do ewidencji zostaje ono przekazane pracodawcy. Oryginał dokumentu następnie należy wysłać do kandydata, a na jego podstawie może on wystąpić o tytuł pobytowy zezwalający na pracę w Polsce. Jest to wspomniana już wiza typu D.

Krok 2: Podpisanie umowy

Po otrzymaniu wizy przyszły pracownik może przyjechać już do Polski. Jest to odpowiedni moment, aby podpisać z nim umowę. Powinna być ona stworzona w języku zrozumiałym dla pracownika z Ukrainy. W takim przypadku zazwyczaj stosuje się umowy dwujęzyczne polsko-ukraińskie. Stanowi to dobre zabezpieczenie na wypadek kontroli PIP, ale również zwiększa zaufanie pracownika wobec nowego pracodawcy. Dodatkowo należy pamiętać, aby warunki zatrudnienia zawarte w umowie pokrywały się z warunkami zarejestrowanymi przez PUP w złożonym oświadczeniu.

Aby dokończyć legalizację pracownika z Ukrainy, należy jeszcze poinformować właściwy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca. Czynność tą należy wykonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez Ukraińca. W przypadku zmiany stanowiska, wysokości wynagrodzenia lub miejsca wykonywania obowiązków, należy ponownie zgłosić się do PUP.

Krok 3: Zapewnienie warunków bytowych

Zatrudnianie Ukraińców w Polsce wiąże się również z zapewnieniem im podstawowych warunków bytowych. Na tym etapie należy zadbać o:

  • Zameldowanie cudzoziemca,
  • Wybór lekarza rodzinnego,
  • Założenie konta w banku, co ułatwia rozliczenia.

Pracownicy przyjeżdżający ze wschodu mają trudne początki, dlatego dobry pracodawca powinien zadbać o podstawowe warunki bytowe, jak miejsce zakwaterowania, dostęp do opieki medycznej, czy wskazanie najlepszego sposobu dojazdu do pracy. Kwestie te nie wchodzą w zakres obowiązków pracodawcy, jednak zwiększa to wobec niego zaufanie oraz ułatwia budowanie zgranego zespołu.