Dochodzenie wierzytelności – skutecznie odzyskamy Twoje pieniądze

Aby dochodzenie wierzytelności przyniosło efekty, konieczne jest podjęcie właściwych kroków. Zlecenie ich naszej kancelarii znacząco zwiększa szanse na pozytywne zakończenie sprawy i szybkie odzyskanie całości długu.

Dochodzenie wierzytelności – jak je przeprowadzić?

Każdego przedsiębiorcę może spotkać sytuacja, gdy na koncie nie pojawiają się pieniądze, mimo że termin płatności faktury został już przekroczony. Nieuczciwi kontrahenci mogą doprowadzić do zachwiania płynności finansowej firmy, a tym samym poważnych kłopotów z jej utrzymaniem. Kiedy polubowne próby rozstrzygnięcia sporu nie przynoszą rezultatu, a dłużnik wciąż uchyla się od zapłaty, konieczne jest dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej. Wymaga to jednak odpowiedniej wiedzy oraz czasu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy przedsiębiorca może zająć się dochodzeniem wierzytelności samodzielnie, dlatego oferujemy naszą profesjonalną pomoc.

Reprezentujemy klienta na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Zapewniamy:

 • dokładną analizę każdego przypadku,
 • przygotowanie planu oraz dokumentacji dochodzenia wierzytelności,
 • przygotowanie nakazów zapłaty i pism sądowych,
 • reprezentowanie klienta na sali sądowej,
 • zastępowanie klienta w kontaktach z dłużnikiem,
 • regularne raporty postępów w sprawie,
 • jasne przedstawienie kosztów dochodzenia wierzytelności,
 • w przypadku rozłożenia wierzytelności na raty dbamy o regularność wpływów.

 

Dochodzenie wierzytelności – co nas wyróżnia?

Pomagamy zarówno niewielkim, jak i dużym firmom w odzyskaniu należności w przypadku:

 • wierzytelności ulegających zaspokojeniu z majątku dłużnika,
 • dochodzenia wierzytelności po ogłoszeniu upadłości,
 • wierzytelności trudnych do ściągnięcia z powodu wyzbycia się przez dłużnika majątku.

 

Nasze działania są profesjonalne i kompleksowe. Doskonale orientujemy się we wszystkich zagadnieniach prawnych i nieprzekraczalnych terminach. Wiemy, jak postępować w przypadku konieczności dochodzenia wierzytelności po zakończeniu postępowania sądowego. Kierujemy się wyłącznie dobrem klienta i zawsze dążymy do odzyskania całości długu. Ponadto zależy nam na tym, by zminimalizować koszty dochodzenia wierzytelności lub przenieść je na dłużnika.

Dzięki naszej pomocy klient może zająć się prowadzeniem swojego przedsiębiorstwa, bez obaw o kwestie formalne związane z dochodzeniem wierzytelności.

Profesjonalnie przeprowadzone działania są znacznie skuteczniejsze i niemal zawsze kończą się odzyskaniem środków finansowych od dłużnika, co potwierdza wielu naszych klientów.

 


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.